Od čega zavisi uspeh ili neuspeh vaše veze?

Od čega zavisi uspeh ili neuspeh vaše veze?

Od čega zavisi da li će neka veza ili brak uspeti ili su osuđeni na propast? To je pitanje kojim se tokom svog radnog veka dr John Gottman, istraživač Univerziteta u Južnoj Kaliforniji, neprekidno bavio i u svojim istraživanjima došao do fascinantnih otkrića.

Neka od njih pretočio je u svoju knjigu “Lek za vezu” (The Relationship Cure: A 5 Step Guide to Strengthening Your Marriage, Family, and Friendships) u kojoj nam otkriva da je za opstanak kvalitetnih ljubavnih odnosa od krucijalne važnosti – komunikacija među partnerima.

Zanimljivo je to da ono što većina nas primarno smatra komunikacijom – reči koje upućujemo drugima i koje drugi upućuju nama – zapravo predstavljaju samo sedam procenata komunikacije. Čak 38 posto komunikacije čine ton glasa i govorni obrasci, dok se ostalo pripisuje našem govoru tela.

Kada to imamo u vidu, nije nikakvo čudo što su nesporazumi tako čest pratilac partnerskih odnosa.

Naime, reči koje nam se na prvi pogled čine potpuno neutralnim, mogu postati uzrok konflikta ako sagovornik oceni da su izgovorene sarkastičnim, omalovažavajućim ili prezrivim tonom.

Iako oduvek znamo da je ton govora važan deo jasne komunikacije, postavlja se pitanje koliko zapravo promena glasa, visine i jačine tona govore o zdravoj vezi?

Istraživanja koja su sprovodili naučnici Univerziteta u Južnoj Kaliforniji, pokazali su da visina tona, intenzitet i čak treperenje glasa mogu u velikoj meri da utiču na kvalitet komunikacije među partnerima.

Oni su u periodu tokom pet godina pratili nešto više od stotinu parova, beležili načine na koji su oni komunicirali, kao i njihov doživljaj veze u kojoj su se nalazili. Ispostavilo se da je način na koji su partneri komunicirali bio od presudnog značaja za to da li će veza napredovati ili propasti, a taj faktor pokazao se značajnijim čak i od ponašanja partnera.

Psiholozi i istraživači odavno znaju da način na koji partneri razgovaraju i diskutuju o problemima ima važan uticaj na kvalitet njihove veze. Međutim, nepostojanje efikasnih i pouzdanih merila za važne elemente tih razgovora je bio glavna prepreka široj kliničkoj upotrebi u praksi. Rezultati ovog istraživanja, su prema oceni stručne javnosti, napravili veliki korak napred u uspostavljanju objektivnih merila za bihejvioralnu terapiju, ali dali i „običnim ljudima“ mogućnost da unaprede svoje odnose vodeći računa o tome kako komuniciraju.

Šta otkriva ton glasa?

Iako možda ne postoji lak način da analizirate ton kojim se obraćate partneru, možete postati svesniji načina na koji razgovarate. Razmislite o ova četiri aspekta vašeg glasa:

VISINA TONA

Visina tona označava koliko visoko ili koliko duboko vaš glas ide. Glas preterano visokog tona može da ukazuje na nezrelost, defanzivnost, pa čak i napad.

TEMPO GOVORA

Koliko brzo ili sporo govorite kada ste usred rasprave sa partnerom? Obratite pažnju na vaš tempo govora. Kada usporite, možete pomoći partneru da razume ono što govorite, te će time bolje shvati vašu poruku. Previše spor tempo, međutim, može se doživeti kao omalovažavajući i uvredljiv. Kako biste zaista preneli poruku partneru, koncentrišite se na artikulisanje i prenošenje poruke što je jasnije moguće, govoreći smirenim, ravnomernim tempom.

JAČINA TONA

Ovo treba da se podrazumeva – pojačavanje tona u razgovoru sa partnerom je kontraproduktivno, jer će partner ili početi da viče na vas ili će se povući iz razgovora. Umesto toga, ako želite da naglasite nešto, pokušajte da usporite tempo. Napravite pauzu kako biste naglasili najvažnije ili kako biste partneru dali vremena da shvati šta je poenta.

BOJA GLASA

Ovo je emocionalni kvalitet vašeg glasa – stav koji zauzimate govoreći. Vaš partner će boju glasa koristiti kako bi razumeo ono što govorite. Pokušajte da kontrolišete svoj glas i obratite pažnju na to kako zvučite (na primer, uznemireno, užurbano, srećno, tužno) da biste postali svesniji načina na koji se vaš stav reflektuje kroz vaš glas.

Da bi krajnji ishod u vezi uvek bio napredak, važno je da kontinuirano radite na odnosu sa svojim partnerom. Podsećamo: reči imaju svega 7% uticaja, 38% ton glasa i govorni obrasci, i ostaje još jako veliki procenat od čak 55% koji čini neverbalna komunikacija.

Neverbalna komunikacija, odnosno govor vašeg tela ima najveći uticaj na vašu komunikaciju sa partnerom. Proučavanjem parova koji imaju stabilnu vezu došlo se do zaključka da svi oni polaze od određenih stavova u interakciji sa partnerom.

Tako na primer, partneri koji neguju stabilne odnose pristupaju sa puno poštovanja i uvažavanja drugačijih stavova i uverenja kod svog partnera i zato postižu snažan pozitivan uticaj na vezu i njen stalni napredak. Pre nego što se upuste u dogovore ili nepotrebne rasprave, partneri koji imaju jaku vezu, odrede svoj cilj u komunikaciji i u svom umu imaju ono što je najvažnije a to je ljubav prema partner i onda sa lakoćom usmeravaju svoju komunikaciju da bi postigli željeni cilj.

Najbolji način da unapredite svoju ljubavnu vezu je da ovladate veštinom kvalitetne komunikacije. Upravo to je u fokusu fantnastično korisnog Online Power LOVE Design programa Slavice Squire, namenjenog svima onima koji žele da uzdignu svoj ljubavni odnos na viši nivo ili privuku novu ljubav u svoj život.

Pošto se u potpunosti održava putem interneta, omogućava vam da iz udobnosti svog doma, uz Slavicinu podršku, osvestite sve što koči vašu vezu i kreirate nove stavove, nova podržavajuća uverenja i ponašanja kako biste zajedno sa partnerom živeli ljubav kakvu zaslužujete.

Prijave su u toku i zato vas pozivamo da se odmah prijavite putem ovog linka.
 

Prijavi se danas!