Ton razgovora partnera može da otkrije budućnost veze

Ton razgovora partnera može da otkrije budućnost veze

Nije bitno šta kažete, već kako to kažete.

U knjizi “Lek za vezu” dr Gotman otkriva da na procenu značenja onoga što partner govori izgovorene reči utiču sa samo 7%, dok sa 38% utiču ton glasa i govorni obrasci. Reči koje se mogu činiti neutralnim mogu postati uzrok konflikta ako se izgovore sarkastičnim, omalovažavajućim ili prezrivim tonom, što kod slušaoca izaziva osećaj da ga govornik ne poštuje i povređenost.

Iako oduvek znamo da je ton govora važan deo jasne komunikacije, postavlja se pitanje koliko zapravo promena glasa, visine i jačine tona govore o zdravoj vezi? Prema nedavno obavljenoj studiji koja je istraživala stotine razgovora preko 100 parova tokom bračnih savetovanja i terapija – ton glasa može biti ključni pokazatelj bračnog uspeha.

NALAZI ISTRAŽIVANJA

Tokom dve godine istraživači Univerziteta Južna Kalifornija snimili su stotine razgovora koji su se odvijali tokom bračnih savetovanja. Istraživači su potom analizirali snimke, posmatrajući visinu tona, intenzitet i čak treperenje glasa koje može da ukazuje na trenutke doživljavanja intenzivnih emocija. Takođe su posmatrali uticaj tona glasa jednog partnera na drugog.

“Nije reč o proučavanju vaših emocija. Radi se o proučavanju uticaja onoga što vaš partner kaže na vaše emocije.”Šrikant Narajanan, profesor i istraživač Univerziteta Južna Karolina

Kako bi uporedili podatke, posebna grupa eksperata je analizirala ponašanje parova, posebno beležeći pozitivne kvalitete, kao što je “prihvatanje” ili negativne kvalitete kao što je “svaljivanje krivice na drugoga”. Istraživači su zatim posmatrali parove tokom pet godina kako bi utvrdili da li je bilo promena u njihovim vezama.

Zaključci istraživača su potvrdili nešto što mnogi možda intuitivno znaju – da u komunikaciji nije važno samo ono što kažete, već i kako to kažete. Podaci su pokazali da je proučavanje glasova parova umesto njihovog ponašanja bolje predvidelo krajnji ishod – napredak ili propadanje veze.

“Psiholozi i istraživači odavno znaju da način na koji partneri razgovaraju i diskutuju o problemima ima važan uticaj na kvalitet njihove veze. Međutim, nepostojanje efikasnih i pouzdanih merila za važne elemente tih razgovora je bio glavna prepreka široj kliničkoj upotrebi u praksi. Ovi rezultati predstavljaju veliki korak napred u uspostavljanju objektivnih merila za bihejvioralnu terapiju, upotrebljivih za terapeute koji se bave savetovanjem parova,“ rekao je saradnik Brajan Baukom sa Univerziteta Juta.

ŠTA OTKRIVA TON GLASA?

Iako možda ne postoji lak način da snimite razgovore i analizirate ton, možete se potruditi da budete svesniji načina na koji razgovarate sa vašim partnerom. Razmislite o ova četiri aspekta vašeg glasa:

VISINA TONA

Visina tona označava koliko visoko ili koliko nisko vaš glas ide. Glas preterano visokog tona može da ukazuje na nezrelost i defanzivnost. Ako završavate rečenicu visokim tonom, to može zvučati više kao pitanje nego kao afirmativna izjava, što kod partnera može izazivati zbunjenost.

TEMPO GOVORA

Koliko brzo ili sporo govorite kada ste usred rasprave sa partnerom? Obratite pažnju na vaš tempo govora. Kada usporite, možete pomoći partneru da razume ono što govorite, te će time bolje shvati vašu poruku. Previše spor tempo, međutim, može se doživeti kao omalovažavajući i uvredljiv. Kako biste zaista preneli poruku partneru, koncentrišite se na artikulisanje i prenošenje poruke što je jasnije moguće, govoreći smirenim, ravnomernim tempom.

JAČINA TONA

Ovo treba da se podrazumeva – podizanje tona u razgovoru sa partnerom je kontraproduktivno, partner će ili početi da viče na vas ili će se povući iz razgovora. Umesto toga, ako želite da naglasite nešto, pokušajte da usporite tempo. Napravite pauzu kako biste naglasili najvažnije ili kako biste partneru dali vremena da shvati šta je poenta po vama.

BOJA GLASA

Ovo je emocionalni kvalitet vašeg glasa – stav koji zauzimate govoreći. Vaš partner će boju glasa koristiti kako bi razumeo ono što govorite. Pokušajte da kontrolišete svoj glas i obratite pažnju na to kako zvučite (npr. uznemireno, užurbano, srećno, tužno) da biste postali svesniji načina na koji se vaš stav reflektuje kroz vaš glas.

Da bi krajnji ishod u vezi uvek bio napredak, važno je da kontinuirano radite na odnosu sa svojim partnerom. Istraživanje je pokazalo da reči imaju svega 7% uticaja, 38% ton glasa i govorni obrasci, i ostaje još jako veliki procenat od čak 55% koji čini neverbalna komunikacija.

Neverbalna komunikacija, odnosno govor vašeg tela ima najveći uticaj na vašu komunikaciju sa partnerom. Proučavanjem parova koji imaju stabilnu vezu došlo se do zaključka da svi oni polaze od određenih stavova u interakciji sa partnerom. Tako na primer, partneri koji neguju stabilne odnose pristupaju sa puno poštovanja i uvažavanja drugačijih stavova i uverenja kod svog partnera, i zato postižu snažan pozitivan uticaj na vezu i njen stalni napredak. Pre nego što se upuste u dogovore ili nepotrebne rasprave, partneri koji imaju jaku vezu, odrede svoj cilj u komunikaciji i u svom umu imaju ono što je najvažnije a to je ljubav prema partner i onda sa lakoćom usmeravaju svoju komunikaciju da bi postigli željeni cilj.

Na našem NLP Institutu polaznici sertifikovane edukacije NLP Practitioner, koja predstavlja najsveobuhvatniju edukaciju za lični razvoj, usavršavaju komunikaciju na svim nivoima i otkrivaju skrivene mehanizme koje odmah mogu, kroz praktične vežbe primeniti u odnosu sa partnerom, osvestiti sve što je kočilo vezu i kreirati nove stavove, nova podržavajuća uverenja i ponašanja kako bi zajedno sa partnerom živeli ljubav kakvu zaslužuju.

Pozivamo vas da upoznate sebe, svog partnera, ovladate komunikacijom na najvišem nivou koja će vam ne samo poboljšati partnerske odnose, već odnose uopšte, a kako već znamo odnosi su ključ svakog uspeha, privatnog, poslovnog, partnerskog … Prijavite se na vreme putem office@nlpinstitut.com i iskoristite najpovoljne uslove za rani upis na prvi modul sertifikovane NLP edukacije – NLP Starter.

Gajite snažne veze i budite inspiracija drugima.

Prijavi se danas!