Strukturiranje subjektivnog iskustva – Šta se dešava unutar uma?

Strukturiranje subjektivnog iskustva – Šta se dešava unutar uma?

Kada o nečemu razmišljate, bilo da se nečega sećate ili nešto planirate za budućnost, onda se pojavljuju u umu neke slike, zvuci i osećaji. Vaše mentalne slike, zvukovi i osećaji imaju određene kvalitete i karakteristike. Vaše slike, na primer, imaju jasnoću i boju, zvukovi ritam i ton, a osećaji intenzitet. Ove kvalitete u NLP-u nazivamo „submodaliteti“. Čula, vizuelno, auditivno ili kinestetičko, su „modaliteti“ koje koristimo za razmišljanje, a kvaliteti iskustva koje doživljavamo preko čula su submodaliteti. Pomoću submodaliteta mi strukturiramo naše iskustvo.

Kako znate da li se nešto stvarno dogodilo ili ste to samo zamislili? Zato što stvarni doživljaji imaju različite submodalitete od onih zamišljenih. Kako znate u šta verujete, a u šta ne? Zato što o onome u šta verujete razmišljate u jednim submodalitetima, a o onome u šta ne verujete u drugim. Misli o budućnosti imaju različite submodalitete od sećanja iz prošlosti.

Mi kodiramo naš doživljaj realnosti, verovanje i vreme pomoću submodaliteta. Oni su fundamentalna komponenta našeg iskustva. Menjanje submodaliteta je veoma moćna i efikasna intervencija koja menja značenje nekog našeg doživljaja, a time i način na koji se osećamo u vezi sa tim.

Upravo su neke od intervencija sa submodalitetima uz pomoć International NLP Master Trainer-a i Master Coach-a Slavice Squire, savladali polaznici NLP Business Practitioner- a na svom četvrtom modulu. Naučila ih je da kada promenimo strukturu našeg iskustva, promenimo njegovo značenje. Na taj način, možemo birati značenje koje pridajemo našim iskustvima i kreirati ih tako da nas podržavaju na putu kojim želimo da idemo.