Šta je NLP?

Šta je NLP?

NLP je skraćenica od Neuro-Lingvističko Programiranje. Zvanična definicija glasi ”istraživanje strukture našeg subjektivnog iskustva”

Misli, osećanja, akcije, …

Na osnovu studija i modela ljudskog zapažanja i obrade informacija, NLP nam osvešćuje koji su to faktori koji upravljaju našim doživljajem i kako mi sami kreiramo svoja iskustva. Na ovoj osnovi, koja je sazdana od NLP-a, zadnjih decenija su nastali mnogobrojni korisni modeli delovanja sa najrazličitijim nazivima. Ljudi danas rado uče neke od tih modela i ne znajući da je NLP u njihovoj osnovi. No kad nauče i NLP tek onda stiču dublji nivo razumevanja za sve te interesantne modele i umeju bolje da ih preimene u svom životu i radu.

Definicije NLP-a

Polazeći od saznanja moderne teorije sistema, lingvistike, neuropsihologije i psihologije, Neuro Lingvističko Programiranje opisuje najvažnije procese kako ljudi zapažaju sebe i svoje okruženje, te informacije obrađuju na sebi svojstven način, na osnovu toga deluju, uče i menjaju se.

  • Osnova za efektivnu komunikaciju sa drugim ljudima i sa samim sobom.
  • Uputstvo za upotrebu mozga.
  • Umetnost prepoznavanja ličnosti drugih i sebe samog.
  • Osnova za lični uspeh.
  • Uputstvo kako da pomognemo sebi i drugima da postanu uspešni.

Prijavi se danas!

Mi na NLP … Institutu volimo da kažemo da je NLP ustvari skraćenica za Nauku Ličnog Prosperiteta. Zato i pišemo NLP … Institut, što znači da je naš Institut mesto gde se uči NLP i još puno toga korisnog, što nam život čini lakšim, lepšim i svrsishodnijim.