Spoljašnji svet kao model za unutrašnji svet

Spoljašnji svet kao model za unutrašnji svet

Sedamdesetih godina prethodnog veka, naučnici u NLP-u su došli do revolucionarnih otkrića do koja su savremeni naučnici u potpunosti potvrdili tek nedavno. Pre nekoliko godina, dodeljena je Nobelova nagrada za otkriće da naš mozak holografski projektuje. Zavisno od toga na koji način je naš mozak kodirao naša sećanja, to određuje način na koji mi reagujemo na njih. Zato u NLP-u postoji aksiom koji glasi: Nikada nije kasno za srećno detinjstvo. Ako promenimo način na koji kodiramo naša sećanja, promeniće se način na koji reagujemo na njih.

Kvaliteti naših sećanja i misli uopšte, u NLP-u se nazivaju submodaliteti. Rad sa njima počinje na Practitioner edukaciji, a zatim se znatno proširuje na Masteru.

Ova intrigantna tema je uža specijalnost našeg gosta iz inostranstva, Intrenational NLP Trainer-a Charles-a Faulkner-a, koji je sa polazinicima NLP Master edukacije radio na naprednim submodalitetima. Učio ih je na koji način da pomoću submodaliteta učine svoje ciljeve primamljivijim, dostižnijim, a prepreke da umanje, kako da ostave probleme iza sebe, ili ih sklone u stranu.

Charles im je objašnjavao da mi ustvari, kako bismo opisali svoj unutrašnji svet iskustava, koristimo primere u našem spoljnom svetu. Razvio je čitav svoj koncept koji se zasniva na tome da je spoljašnji svet model za unutrašnji svet, i na koji način promene u jednom uzrokuju promene u drugom.

Nakon ovog modula naši polaznici u svojoj kutiji sa NLP alatima imaju još nekoliko značajnih NLP procesa za promenu i razvoj pomoću kojih mogu pozitivno uticati na sebe i svoje okruženje.