Sledeći korak

 

nlp-institut-beograd-business-practitioner

NLP Business Practitioner
Usavršavanje u oblasti komunikacije, coaching-a i liderske kompetencije

NLP Business Practitioner sertifikacioni program interaktivne edukacije verovatno je danas najnaprednija i najsveobuhvatnija aktivnost za razvoj ličnosti dostupna uopšte. Pošto se radi o veštini, važno je napomenuti da je NLP trening i prolazak kroz lično iskustvo, nezamenjivo u učenju ovih tehnika i sticanju veštine.

Baveći se godinama ovim, zrelim programom naših NLP treninga, možete očekivati primetne promene kako u Vašoj ličnoj efikasnosti, tako i u poslovnim rezultatima. Promene će biti očigledne na ličnom planu, na nivou međuljudskih odnosa, podstaknuće i Vaš lični razvoj i razumevanje drugih. Veštine koje steknete napraviće razliku u Vašem načinu razmišljanja, komunikaciji sa samim sobom i drugima, u Vašem ponašanju i u tome kako se osećate. Prenošenje tih promena na Vašu situaciju u poslu omogućiće Vam da bolje vidite, drugačije razmišljate, efikasnije delujete i postignete više željenih rezultata.

Znanja i veštine koje NLP pruža primenjiva su u bilo kojoj životnoj i poslovnoj situaciji. NLP sadrži veštine za unapređenje međuljudskih odnosa, otkrivanje kako Vaš sagovornik razmišlja i za izlaganje nezaboravnih prezentacija. Tu su i veštine za postavljanje ciljeva po receptu najvećih svetskih profesionalaca, za podizanje produktivnosti, prilagođavanje Vašeg oglasnog materijala, motivisanje drugih, kreativno razmišljanje, vođenje sastanaka, zapošljavanje pravih ljudi na pravo mesto, pregovaranje koje se graniči sa umetnošću i ostvarivanje odgovarajućeg prodajnog pristupa koji daje izvanredne rezultate na duge staze.

NLP metode i tehnike intervencije Vam pomažu da sami upravljate svojim životom, da ga kreirate i aktivno utičete na rezultate koje postižete, na to kako se osećate i da budete uticajni u svom okruženju.

NLP for Business

Prisustvujte ovoj izuzetnoj poslovnoj edukaciji sa odličnom reputacijom i otkrijte kako da primenite NLP u svom poslu, kako individualno, tako i na nivou organizacije. Naučićete kako jednostavno možete da primenite veoma moćne NLP tehnike koje će Vam omogućiti da budete još efikasniji u ostvarivanju ličnih i poslovnih ciljeva, povećate efikasnost u komunikaciji, i pomoći Vam da savladate prepreke i kreirate nove izbore.

Neuro Lingvističko Programiranje (NLP) nastalo je proučavanjem izvrsnosti, i razvilo se u metodologiju koja modeluje izvrsnost ekstremno uspešnih poslovnih ljudi, i objašnjava kako različiti ljudi razmišljaju, šta osećaju, kako se izražavaju i ponašaju kako bi postigli vrhunske rezultate.

Kada naučite NLP, razumećete kako funkcioniše Vaš um i imaćete bolje razumevanje drugih ljudi, uključujući Vaše zaposlene, kolege, saradnike i klijente. NLP pomaže individuama, timovima i organizacijama da promene navike i ponašanja koja ih sputavaju i razviju veštine koje podržavaju njihov poslovni uspeh.

Zašto pohađati?

U današnjem konkurentskom poslovnom svetu, i velikim i malim kompanijama potreban je set moćnih alata koji će omogućiti i njima i ljudima unutar njihove organizacije da obavljaju svoj posao na najvišem mogućem nivou. Direktori, preduzetnici, prodavci, menadžeri, HR i marketing profesionalci će naučiti i uvežbati kako da koriste moćne NLP tehnike u svrhu ličnog i poslovnog uspeha.

Naša NLP Business Practitioner edukacija, za razliku od ostalih naizgled sličnih kurseva, Vas oprema veštinama koje će izmeniti način na koji doživljavate sebe i druge. Tu su pre svega veštine izvrsne komunikacije koje Vam donose harizmu, izvanredne odnose i uspeh. Primenom NLP Business veština koje stičete na ovoj edukaciji, Vaš celokupni učinak i dostignuće biće podignuti na viši nivo i Vaše šanse da brilirate na polju koje ste izabrali biće znatno uvećane.

NLP Business Practitioner Usavršavanje u oblasti komunikacije, coaching-a i liderske kompetencije

 

 • Vaše lične koristi od kompletnog programa
  • Upoznavanje svojih preferenci razmišljanja i delovanja
  • Individualni coaching, direktna profesionalna podrška Vašeg ličnog razvojnog puta
  • Promena neželjenih obrazaca ponašanja
  • Poboljšanje komunikacije i vođenje uspešnih razgovora i pregovora
  • Sposobnost da u konfliktnim situacijama nalazite rešenja
  • Naučićete da budete sebi i drugima coach i da probudite potencijale i podstaknete motivaciju
  • Podizanje sposobnosti svog tima da bude još uspešniji
  • Postavljanje realnih ciljeva koji su motivišući
  • Uz pomoć modernih kreativnih tehnika radićete sa nesvesnim umom
  • Sastanci – brzi, zanimljivi, motivišući i efikasni
  • Uticajniji u okruženju i suvereniji u nastupu
 • Ciljevi treninga
  • Osvešćivanje nesvesnih procesa i ciljano upravljanje
  • Zapažanje sebe i drugih iz različite perspektive
  • Proaktivni state-management
  • Izgraditi odličan kontakt i poverenje sa kolegama,
   saradnicima i klijentima
  • Govor tela, lingvistika i uticajna komunikacija
  • Sistemski razmišljati, proširiti mentalne dimenzije
  • Strategije fokusiranja na rešenja
  • Postupati fokusirano na cilj i na rešenje
  • Lični razvoj i coaching modeli
  • Strategije učenja i rešavanje konflikata

Po završetku ove edukacije, polaznici će imati duboko razumevanje NLP Practitioner veština i moći će da ih sa sigurnošću koriste u poslovnom okruženju. Očekujte da budete veštiji u čitanju neverbalne komunikacije, da efikasno i sa sigurnošću komunicirate na bilo kom nivou, koristite jezik uticajnije i generalno imate više samopouzdanja.

 

1. modul  Starter Upoznavanje sa NLP-om – Dva dana koja će Vaš uspeh učiniti neizbežnim!

Uvod u NLP business program gde ćete napraviti odlučujući korak i doživeti NLP svim čulima. Sadrži praktične NLP tehnike odmah primenjive u poslovnoj praksi. Osnova je za sve koji se interesuju za NLP, žele da omoguće sebi iskustvo sa NLP tehnikama i da se upoznaju sa svim prednostima NLP-a na profesionalan način.

 • Šta ćete naučiti:
  • Kako NLP skills mogu da se primene za prodaju, marketing, prezentaciju, rešavanje konflikata, pregovaranje, change-management, team-building, leadership i coaching
  • Kako da uspostavite odličnu komunikaciju sa različitim tipovima ljudi
  • Kako da postavite ciljeve i da ih pretvorite u svoju realnost
  • Kako da izbrusite svoju komunikacione veštine i postanete vrhunski komunikator
  • Kako da razumete različite stilove razmišljanja i odlučivanja
  • Kako da koristite snagu i sposobnost Vašeg uma i sve resurse koje posedujete
  • Da svesno koristite nesvesne komunikacione procese
  • Da maksimalno izoštrite i optimalno koristite svoju moć zapažanja

Posle ovog treninga možete nastaviti put tako što ćete pohađati naše business workshops ili ostale module treninga koji vas vode do internacionalnog NLP Business Practitioner sertifikata. Program edukacije ispunjava visoke standarde, traje 18 dana što čini 130 sati  i zato je akreditovan kod Internacionalne Asocijacije za NLP – IANLP. Svi naši sertifikati imaju pečat ove asocijacije i internacionalno su priznati.

 

2. modul   Veštine izvanredne komunikacijeProfesionalni komunikator

Naučićete da u svakoj situaciji budete uticajni u svom okruženju. Izveštićete se da prepoznate svoje dejstvo na druge i prema potrebi ga promenite. Prepoznavaćete potencijale kod zaposlenih, umećete da probudite i podržite razvoj tih potencijala i time postignete izvanredne rezultate.

 • Osim toga na ovom modulu ćete se baviti:
  • Sistemsko-konstruktivnim stavovima NLP-a
  • Čulima i njihovom značaju za komunikaciju
  • Prepoznavanjem neverbalnih signala i njihovim tumačenjem
  • Kako izgraditi i održati kvalitetan kontakt, značenje rapport-a u NLP-u
  • Kako napraviti pozitivnu poslovnu atmosferu u različitim kontekstima
  • Prepoznavanjem i procenjivanjem različitih komunikativnih tipova
  • Poboljšanjem moći zapažanja
  • Iskoristiti svoje i tuđe zapaženje za dobru komunikaciju
  • Prepoznavanjem stanja sagovornika

 

3.modul  Veštine vršenja pozitivnog uticajaPrecizna, uticajna, fokusirana i efikasna komunikacija

Stalne promene stavljaju svakoga od nas pred nove izazove i uslove u preduzeću, u menadžmentu, u odnosu sa zaposlenima, nadređenima i klijentima. Komunikacija i delovanje fokusirano na cilj je više nego ikada postalo faktor ostvarenja optimalnih rezultata.

U ovom modulu ćete naučiti kako da krize i konflikte vidite kao šanse, da njima upravljate uz pomoć efektivnih NLP sistemskih metoda i da ih kompetentno rešavate. Pri tome precizna i fokusirana komunikacija postaje sve važnija sposobnost u biznis kontekstu.

Takođe je veoma važno da umete da uspostavite kvalitetan odnos sa najrazličitijim ličnostima. Fleksibilnost u odnosu i sposobnost da primenite razne strategije, su samo neki od
elemenata ovog seta metoda koji ćete obraditi kroz praksu.

 • Šta ćete naučiti:
  • Da prevazilazite izazovne poslovne situacije: reklamacije, konflikte
  • Moderne tehnike uspešne komunikacije fokusirane na rešenje
  • Razne mogućnosti NLP intervencije kod rešavanja konflikta
  • Sistemska precizna pitanja u biznis kontekstu
  • Da uverite govorom i NLP govornim obrascima
  • Osnovne principe uspešne komunikacije u različitim situacijama
  • Kako da uz pomoć NLP tehnika radite i sa nesvesnim umom

Pri tom ćete se pozabaviti kompleksnošću i raznovrsnošću komunikativnih tokova u poslovnoj svakodnevnici, a posebno ćete postati vešti da novostečena znanja i uvide korisno primenite u praksi.

 

4.modul  Self – Leadership & CoachingCiljano upravljanje emocijama

Bavićete se različitim karakteristikama svoje ličnosti i postaćete svesni svojih sposobnosti, a pri tom ćete naučiti kako da promenite ono svoje ponašanje koje Vam ne ide u prilog i kako da probudite i podržavate potencijale i motivaciju kod sebe i kod drugih.

Ovde ćete naučiti da u svakoj situaciji vladate sobom i svojim emocijama. Ciljno ćete upravljati sobom (self-leadership) iskoristićete svoje potencijale i resurse, a naučićete da pomognete i drugima u tome.

Osim toga ćete da naučite kako veoma suvereno, precizno i smisleno da dajete i primate feedback.

 • U ovom modulu Vas očekuju:
  • Kako da kreirate izvrsna stanja (high performance states) kod sebe i drugih
  • Da u situacijama i u okruženju koje Vam je izazov, možete da postignete visok učinak
  • Kako da angažujete i koristite veći deo svog uma kako biste osvestili svoje resurse i podigli nivo svog učinka, a takođe mogli u tome da pomognete i svojim saradnicima
  • Da izmamite i radite sa okidačima kojih ste svesni u svojim iskustvima
  • Da se mnogo lakše nosite sa situacijama u kojima biste inače izgubili kontrolu
  • Feedback ili kritika, kompetentan i podržavajući feedback

Nakon ovog modula znaćete kako da koristite neke od najnaprednijih modela za promenu u NLP-u kako bi ste kreirali brzu i održivu promenu u ljudima sa kojima radite. Kada koristite NLP otkrićete da sada imate puno novih izbora i načina da se nosite sa oblastima koje su Vam prethodno bile izazov.

 

5.modul  Kreirati ciljeve i programirati ostvarenjePo receptu vrhunskih profesionalaca

Pravilno postavljeni ciljevi i njihovo praćenje i realizacija od izuzetne su važnosti. Posmatrajući vrhunske lidere na delu dok rade prave stvari, NLP je njihove sposobnosti razložio na korake i kreirao tehnike koje mogu lako da se nauče.

U ovom modulu profesionalnog NLP Business treninga, možete da naučite i iskusite te tehnike i korak po korak od menadžera da prerastete u lidera koji se odlikuje odlučujućim kvalitetima: vizija, poverenje i uticaj.

 • Naučićete kako:
  • Da sebe i svoje saradnike programirate na uspeh
  • Da kreirate viziju po receptu najuspešnijih biznismena na svetu
  • Da postavite realne i motivišuće ciljeve
  • Da ih nikada ne ispuštate iz vida
  • Da sebe i svoje saradnike programirate na ostvarenje i motivišete na saradnju
  • Da ciljeve kompanije pretvarate u atraktivne vizije
  • Prevazići ćete svoje granice i razviti svoju kreativnost

 

6.modul  Leadership i rukovođenje promenamaKonstantna promena je put uspeha

Jedino što je konstantno u našem društvu je promena. Sve češće smo konfrontirani sa činjenicom da potreban tempo promene ne može da se dostigne uobičajenim sredstvima. Pre svega fleksibilnost u razmišljanju i delovanju dovode do uspeha. U ovom modulu ćete naučiti da sveobuhvatno upravljate procesom promena u skladu sa razvojem.

 • U ovom modulu:
  • Svako u sebi nosi liderski stil; mi ćemo Vam pomoći da pronađete i razvijete svoj
  • Komunikacija, poštovanje i integritet su ključ uspešnog liderstva; pokazaćemo Vam kako da komunicirate na najefikasniji mogući način
  • Motivisan tim je najvažniji za uspeh lidera, i Vi ćete naučiti kako da motivišete svoj tim da stalno rade na svom najvišem nivou i daju sve od sebe
  • Sopstveni interni integritet je nešto što može da se razvije, da bi Vas ozbiljno shvatali kao lidera, morate da „živite ono što pričate“
  • Kako da efektivno uskladite svesne namere sa nesvesnim procesima, tako da je pažnja u svakodnevnim poslovnim situacijama usmerena na najefektniji i najuticajniji pravac
  • Kako da uskladite različite interese i pravilno postavite prioritete
  • Komunicirati strateški: otkriti uverenja, vrednosti i „programe” po kojima sagovornik donosi odluku

 

7.modul  Pregovaranje kao umetnostSamouvereno i suvereno dobiti emocionalnu saglasnost sagovornika

U ovom modulu ćete saznati kako pre svega sa NLP metodama možete da oduševite slušaoce na sastanku ili one sa kojima pregovarate. Pri tome podjednako važnu ulogu ima dobra priprema kao i siguran i kompetentan nastup. Naučićete niz tehnika koje podržavaju Vašu sposobnost da uverite druge, da samouvereno i suvereno nastupate i da reagujete adekvatno, a ostanete opušteni u teškim i stresnim situacijama.

S obzirom da sastanci u svakodnevici čine sve veći vremenski faktor dobićete metode i savete kako da ih efikasno kreirate. Modernim tehnikama kreativnosti ćemo Vas podržati da na sastancima brzo i sigurno dostignete prihvatljiva rešenja.
Veoma važnu sposobnost čini prepoznavanje obrazaca razmišljanja i govora, što je izuzetno korisno u poslovnoj svakodnevici. Takođe ćete naučiti da strateški komunicirate i otkrivate „programe” po kojima sagovornik donosi odluku.

 • Očekuje Vas:
  • Ciljna primena naučenih NLP metoda u procesu regrutacije i razvoja
  • Metaprogrami razmišljanja i delovanja, prepoznavanje i strategije
  • Upoznaćete Identity Compass® – vrhunski assesment & profiling system
  • Win-win koncept i njegovu primenljivost u pregovaračkoj praksi
  • NLP tehnike modernog pregovaranja, fokusiranog na rešenja
  • Vođenje čvrstih i stručnih pregovora na bazi stava kooperativnosti
  • Da primenite sve što ste do sada od NLP-a naučili kako biste dobili nečiju emocionalnu saglasnost za npr: Vašu ideju, proizvod, uslugu, …

 

8.modul  Integracija i sertifikacijaInternacionalno priznat sertifikat IANLP

Na ovom poslednjem modulu integrišete stečena znanja i veštine i stavljate ih u funkciju svoje poslovne i privatne svakodnevnice. Tada vam se slože sve kockice” i postane još jasnije šta sve možete sa ovim sveobuhvatnim i nadasve korisnim materijalom da postignete u svom poslu i životu uopšte.

Ovaj modul je i mogućnost, ako želite, da nakon pohađanja sva tri nivoa prezentujete naučeno i steknete internacionalni sertifikat NLP Business Practitioner sa pečatom NLP Instituta i Internacionalne Asocijacije za NLP – IANLP.

Za dobijanje sertifikata testiramo nivo dostignutog znanja i veštine praktično i pismeno. Nakon svakog testiranja dobijate povratnu informaciju od svog trenera. Naši treneri Vas konstantno prate i daju Vam dodatnu podršku da željene promene u Vašem životu postanu stvarnost. Tačan tok i način testiranja određuje trener, a Vi ćete svakako biti sve vreme edukacije intenzivno pripremani. Sve važne metode se tokom edukacije opširno obrađuju, demonstriraju i vežbaju, tako da imate minimalno dodatno angažovanje pred sertifikaciju.

Uzimajući u obzir da smo prvi NLP Institut na našim prostorima i da je kroz naše treninge do sada prošao veliki broj HR direktora, vlasnika kompanija, menadžera, kao i top menadžera, svi oni danas nosioca našeg NLP Business Practitioner sertifikata, prepoznaju kao sposobnog da unapredi komunikaciju sa klijentima i kolegama, a time poveća produktivnost i doprinese uspehu kompanije.


NLP Paket PlusPrednosti edukacije na NLP Institutu

NLP Paket PLUS je dodatna vrednost koju dobijaju svi polaznici sertifikacionih programa NLP Instituta. Ovaj paket Vas podržava u Vašem ličnom i poslovnom razvoju i posle edukacije. Našu ponudu obogaćuju sledeći PLUS elementi:

 • Internacionalni tim renomiranih trenera
 • Internacionalno priznati sertifikati
 • Vežbe i supervizija ulaze u cenu edukacije
 • Besplatan upis u našu VIP listu
 • Besplatan upis u našu listu: Sertifikovani Coach
 • Besplatne večernje NLP seminare na razne teme
 • Beplatan audi i video materijal sa naših treninga
 • Izvanredne skripte i radni materijal
 • Besplatne grupe za vežbanje NLP-a
 • Mogućnost da besplatno ponovite edukaciju

Dodatne informacije:

S obzirom da je broj mesta ograničen, mesto vam je zagarantovano tek nakon uplate. Prednost imaju oni koji su pre uplatili.

Prijavite se

NLP Business Practitioner
Grad Beograd
Grupa BP 45
Starter
Modul 2 do 7Modul 8
27. i 28.06.2015.
06. i 11.07.2015.
13. i 18.07.2015.
10. i 11.09.2015.
Treneri Slavica Squire
Dragoljub Matić
Katarina Džoković
Dostupno ima mesta