Saradnja sa Univerzitetom u Tübingenu – Nemačka

Saradnja sa Univerzitetom u Tübingenu – Nemačka

Na poziv dekana katedre za Slavistiku univerziteta u Tübingenu gospodina Raecke-a, Slavica Squire je ispred našeg NLP Instituta pripremila dvodnevni NLP trening na nemačkom jeziku za studente Slavistike. Trening je održan u okviru vannastavnih aktivnosti ove katedre gde se studentima nude korisni sadržaji, koji nisu obuhvaćeni obavezanim programom studija.

Grupa studenata južne i zapadne slavistike imali su priliku da se u okviru ovog interaktivnog NLP treninga upoznaju sa NLP-om i da nauče tehnike koje mogu naročito da im koriste prilikom traženja zaposlenja nakon studija. Studenti su sa velikim angažmanom ova dva dana radili na sebi i izrazili želju da se organizuje nastavak i dopuna ovog programa.

U pauzama je Profesor Raecke organizovao zajednički ručak za studente i trenera u tipično nemačkom restoranu.

[nggallery id=17]

Zbog izuzetno pozitivnog feedbacka studenata, profesor Raecke je izrazio želju da se saradnja nastavi, što je velika potvrda kvaliteta treninga našeg NLP Instituta