Re-imprinting

Re-imprinting

“Ono što istrajno radimo postaje nam sve lakše. Nije to zato što se promenila priroda onoga što radimo, nego narasta snaga s kojom radimo”. Hiver Dž. Grant

Tako i polaznici NLP Business Mastera bivaju sve veštiji i samostalniji u primeni NLP-a na sebi i ljudima iz svog okruženja. Ovog vikenda radili su na kompleksnim tehnikama i modelima NLP-a, kao na primer Re-imprinting i Jungle Gym, za koje mogu da primene svo do sada stečeno NLP znanje i veštine.

Prvog dana modula, NLP Trainer Dragoljub Matić ih je podučavao kako pomoću NLP tehnike re-imprinting možemo promeniti odnos prema prošlim iskustvima, odnosno kako promeniti neka ograničavajuća uverenja.

Imprint je značajan događaj, ili važno životno razdoblje u kojem je pojedinac stvorio uverenje ili grupu uverenja, često u vezi sa sopstvenim identitetom. Cilj re-imprintig tehnike je da se pronađu resursi koji bi omogućili da se promene uverenja, kao i da se ažuriraju ti modeli-uloge. Jedan od aksioma NLP-a kaže: “Nikada nije kasno za srećno detinjstvo”.

Drugog dana, NLP Master Trainer Slavica Squire, učila je Mastere da koriste čitavo integrativno polje NLP-a primenjujući ga potpuno fleksibilno na pdređenu temu. Masteri su, koristeći najnovija saznanja Novog Koda NLP-a programirali radili na svojim razvjnim temama. Slavica Squire je ovo znanje stekla kod začetnika NLP-a i kasnije Novog Koda NLP-a, Džona Grindera, i sa zadovoljstvom ta saznanja prenosi svojim polaznicima.