Putem mašte do života iz snova

Putem mašte do života iz snova

NLP – Navigacija Lepog Ponašanja, odnosno „moderna i napredna verzija bontona“ koji nam je danas preko potreban resurs u skoro svim životnim situacijama, zaista nudi čitav dijapazon tehnika i obrazaca koji značajno unapređuju i menjaju život. A sve počinje pojedinačnim i ličnim otrežnjenjem i promenama na mikronivou koje onda počinju da emituju svoj uticaj i šire – a kod mene je sve započelo sa aksiomima još na NLP Starteru na NLP Institutu.

Za mene je NLP predstavio potpuno nov obrazac razmišljanja i ponašanja, uverio me je da svaka iole teža komunikacija može da se promeni, unapredi i poboljša. Naučila sam da poštujem i uvažavam tuđe mape, da se uzdržim od osude i kritike i da drugima umesto toga ponudim miran dijalog i razumevanje.

NLP kao koncept „nove filozofije življenja“ i preuzimanja odgovornosti za sopstveni uspeh i napredak u ličnom i profesionalnom životu – otvorio mi je put ka sopstvenim resursnim stanjima i brojnim mogućnostima koje pre toga nisam primećivala. Naučio me jednoj od najvažnijih životnih lekcija – da se svakoga dana budim i ležem sa zahvalnošću. Pokazao mi je put do želja mog srca i podsetio me da sam u najskrivenijim dubinama duše i dalje ona ista devojčica koja je nekada slobodno maštala i imala velike snove. A sada verujem i znam da je sve to moguće kreirati i pretočiti u najbolju verziju sebe i svog života!

Danijela Činku