Prvi modul novog Master Practitionera

Prvi modul novog Master Practitionera

Imali smo čast i zadovoljstvo da i ovoga puta naš jesenji master otvori i započne Tom Best, jedan od najboljih trenera NLP-a na svetu, i veliki mentor i podrška našeg NLP Instituta. Polaznici su se bavili NLP-om na dubljem i složenijem nivou i naravno naučili neke nove tehnike, dobili nove komunikacione alate i time podigli svoje NLP veštine na još viši nivo. Naučili su na koji način mogu menjati svoju percepciju kako bi lakše rešili izazove koji se pojave, kako da menjaju neka neželjena ponašanja i da ih zamene korisnijim, kako da naprave primamljivu sliku sebe u budućnosti i odmah motivisano krenu ka njenoj materijalizaciji.
Tom je bio 4 dana sa polaznicima i svojim neobičnim stilom ih uveo u svet usavršavanja NLP-a na masterskom nivou.