Prva sertifikacija za Business & Management Coach

Prva sertifikacija za Business & Management Coach

25.04. u okviru naše Coaching Akademije održana je prva sertifikacije, svi polaznici su dobili zvanje Business & Management Coach i licencu ECA, a postali su i zvanični članovi ICF – International Coaching Federation.

Profesionalni coachevi su prvi u našoj zemlji koji su prošli sveobuhvatnu edukaciju za po standardima Evropske asocijacije za coaching (ECA) i imaju internacionalni sertifikat. Naši coachevi svojim inovativim pozivom utiru put ove profesije na temeljnoj kompetenciji koju su sticali na našem NLP Institutu od raznih gostujućih predavača, stručnjaka iz celog sveta.

Coachevi rade sa ljudima jedan na jedan kao profesionalna podrška na njihovom razvojnom putu. Posebno se bave temama kao što je napredak u karijeri, donošenje važnih odluka, promene, life-coaching, balans poslovno-privatno, anti-stres program, postavka i ostvarivanje fascinantnih ciljeva …

Ako želite da se razvijate i radite na sebi, naši coachevi mogu da budu izvanredna profesionalna podrška. Kontaktirajte nas za termin i mi ćemo vam u neobavezujućem i besplatnom razgovoru dati dalje preporuke.