Programiranje lepše budućnosti

Programiranje lepše budućnosti

Verovatno ste i vi nekada čuli za tehniku feedback-a, ali da li ste se nekada zapitali šta ona zapravo predstavlja?

Iako je često izjednačavaju sa kritikom, ova tehnika je mnogo više od toga, jer predstavlja način da drugim ljudima budemo prava podrška i oslonac, kao i da se mi sami unapređujemo i rastemo zahvaljujući drugima.

Sve moći feedback-a izučavala je 60. grupa naših dragih polaznika NLP Practitioner edukacije, koji su se proteklog vikenda putem Zoom-a okupili da nastave svoje učenje Nauke Ličnog Prosperiteta.

Oni su kroz praktične vežbe učili šta feedback jeste, a šta nije i da ga koriste na pravi način.

Feedback polaznicima može služiti u poslu i privatno kada treba da sugerišu nekome na ponašanje kog osoba nije svesna, kako bi na pravi način mogli da podrže nekog iz svog tima ili da skrenu pažnju na propuste koje pravi. Možda da se na adekvatan način obrate šefu ukoiko imaju potrebu da mu skrenu pažnju na njegovo ponašanje u određenoj situaciji itd.
Takođe su naučili kako da feedback prime kao šampioni.

Tokom drugog dana treninga imali su priliku da preispitaju primere feedback-a koje su sami pisali u svojoj zatvorenoj Facebook grupi i da od trenera dobiju sugestije za unapređenje.

Takođe, bavili su se korisnom tehnikom reframing-a konteksta i sadržaja. Reframing je jako koristan kada se nađemo u nepovoljnim životnim okolnostima, kada nam je potrebno ohrabrenje i posmatranje situacije iz drugačije perspektive. Takođe, znanje o ovoj tehnici je od neprocenjivog značaja za sve ljude koji u svom okruženju imaju nekoga ko im se stalno žali ili ne veruje dovoljno u sebe.

Tokom trećeg dana naši dragi polaznici su se upoznali sa neuro-logičkim nivoima.

Naime, u procesu samog razmišljanja, učenja, promene i komunikacije postoji prirodna hijerarhija, odnosno neuro-logički nivoi. Reč je o modelu koji nam pomaže da analiziramo bilo koje ljudsko iskustvo, a naročito je pogodan za rešavanje problema i postavljanje ciljeva.

Upravo to su imali priliku da provežbaju naši polaznici, programirajući svoje ciljeve prema ovom oprobanom modelu.

U toku je upis za sledeću generaciju polaznika NLP Practitioner-a i zato, ako želite da i vi iz udobnosti svog doma putem Zoom aplikacije ovladavate fantastično korisnom Naukom Ličnog Prosperiteta, prijavite se odmah putem ovog linka.