Plemeniti ciljevi za Novu 2013.

Plemeniti ciljevi za Novu 2013.

Dobri odnosi u kolektivu doprinose boljim rezultatima kako pojedinaca, tako i celog kolektiva. NLP Institut je krajem ove godine otpočeo saradnju sa jednim ovakvim kolektivom u Srbiji. U pitanju je nemačka nevladina humanitarna organizacija ASB (Arbeiter-Samariter-Bund) koja sprovodi razne projekte koje finansira Evropska unija.

Ciljevi tih projekata su da doprinesu unapređenju uslova za zapošljavanje izbeglih i interno raseljenih lica kroz pružanje bespovratne finansijske pomoći za projekte razvoja socijalne zaštite u zajednici, uz podršku Ministarstva rada i socijalne politike.

Na team-building-u ove organizacije koji se održao u Banji Koviljači, bili su prisutni članovi dve kancelarije ove organizacije – Beograda i Sarajeva. NLP trener Milica Nikolić održala im je jednodnevni NLP trening na kome su polaznici upoznati sa osnovama vodeće svetske metodologije za lični razvoj i promenu, kao i sa pravilnim postavljanjem ciljeva po receptu vrhunskih profesionalaca.

Na kraju dana, uz podršku trenera, ovaj kolektiv postavio je nove fascinantne i nadasve plemenite ciljeve za sledeću godinu. Nama je drago da smo imali priliku da učestvujemo u tome i radujemo se daljoj saradnji sa ovom organizacijom.