Odmiče NLP Business Master

Odmiče NLP Business Master

U decembru i januaru su održana još dva modula naše NLP Business Master edukacije i time se master edukacija polako približava sertifikaciji, koja je u martu. Između ostalog masteri su radili i Identity Compass koji im je otkrio njihove meta-programe odnosno na koji način se motivišu, kako donose odluke o tome šta je dobro ili loše … kako zapažaju … i kako su te njihove preference koordinirane sa potrebnim kompetencama za njihov posao.

Osim toga su naučili kako to da prepoznaju kod drugih ljudi iz običnog razgovora, kako da saznanju da li je neko pogodan za neki posao, ili kako strateški da prilagode svoj način komunikacije sgovorniku kako bi dobili željeni rezultat.

[nggallery id=28]

Naučili su kako da kreiraju pitanja za intervju i za samo nekoliko minuta razgovora saznaju meta-programe sagovornika. Kako da pronađu pravu osobu za posao ili saradnju … Kako da kreiraju coaching i vode promene kod svojih saradnika ili klijenata …