Nove perspektive

Nove perspektive

NLP edukacija je kod mene izazvala dve vrste pozitivnih promena koje bih podelio na one koje ja doživljavam i one kako sam doživljen.

Promene koje ja doživljavam su posledica osvešćivanja nesvesnih procesa i upravljanja njima. To se umnogme odrazilo na promenu ponašanja, stavova, razmišljanja, fleksibilnosti, sagledavanja, pogleda, strukture, priprema, pristupa, prioriteta, ciljeva,… Krenuo bih od ponašanja, gde je nastala velika promena u smislu veće opuštenosti kada pričam sa sagovornikom sa kojim imam dijametralno različite stavove (”Mape“), više slušam sagovornike i analiziram njihove ”Mape”. Aktivnije slušanje često za sobom povlači promenu stavova, promenu razmišljanja i samim tim povećava fleksibilnost. Analiza drugih mapa veoma pozitivno utiče na drugačije sagledavanje pojedinih situacija i otvara mi nove poglede. Značajne promene su nastale u pripremi mojih sastanaka, doživljavanja i analiziranja sastanaka unapred, kao i ponašanja na samom sastanku. Bolje sagledavam i sebe i druge iz nove perspektive. Ponašanje na sastanku je mnogo opuštenije, jer su pojedine situacije već doživljene kroz temeljnu NLP pripremu, čemu doprinosi i korišćenje sidara “ako nešto zagusti“. Uspostavljanje raporta kroz pacing & leading mi je postalo svakodnevica, gotovo obaveza kako poslovna tako i privatna, lakše se rešavaju konflikti, snižava nivo stresa, povećava produktivnost i uticaj, a time raste i osećaj zadovoljstva i sreće. Kada na ovo dodamo kvalitetan feedback zadovoljstvo je obostrano. Manje se bavim sadržajem, a više se bavim strukturom komunikacije, nego ranije, jer je delotvorije u praksi i rezultati su mi zato odlični.

Promena se desila i u tome kako me drugi vide, a zbog svega navedenog. Zadovoljniji su odnosom i opušteniji u saradnji.

Ima još dosta toga, dalo bi se mnogo pisati…

Aleksandar Stepančev

– business development manager