NLP Treneri za AIESEC

NLP Treneri za AIESEC

04.12.09. polaznici edukacije za NLP Trenere su, kao deo svoje prakse, održali trening za rukovodeće članove studentske organizacije AIESEC. Ovim treningom su se medjusobno podržali i jedni drugima dali nove resurse za lični razvoj. Budući NLP Treneri su mlade liedere podržali tako što su ih upoznali sa najefikasnijim NLP tehnikama, a AIESEC lideri su podržali trenere tako što su im bili fantastični polaznici pri njihovoj prvoj praktičnoj trenerskoj prezentaciji i time im dali pozitivne resurse za njihov budući poziv.

Trening je održan u prostorijama AIESEC kancelarije Alfa univerziteta na Novom Beogradu.

Svi budući treneri su imali priliku da učestvuju u prezentiranju NLP tehnika mladim liderima. Studenti su bili oduševljeni ovim treningom i tako je nastala inicijativa da se od janura 2010 startuje studentski NLP Business Practitioner u saradnji AIESEC-a sa NLP Institutom, a pod vođstvom tada već sertificiranih NLP Trenera. Studenti će dobiti dragocene veštne i znanje za svoj budući profesionalni uspeh, kao i sertifikat NLP Instituta koji je sve poznatiji i cenjeniji u poslovnim krugovoma.