NLP Starter u Novom Sadu

NLP Starter u Novom Sadu

Prvi put kompletan ciklus NLP edukacije u Novom Sadu je započet. Polaznici, željni NLP znanja i veština, saznali su kako da prepoznaju razne tipove i na osnovu toga kako predvideti ponašanje i bolje razumeti sagovornike, sve sa ciljem da postanu efikasniji u poslovnoj komunikaciji. Takođe su naučili i da postave ciljeve po receptu vrhunskih profesionalaca i tako da učine svoj uspeh neizbežnim. Prvi korak ka uspehu je napravljen. Radujemo se daljem učenju i radu na ličnom prosperitetu kroz NLP Business Practitioner i u Novom Sadu.