NLP Starter

NLP Starter

Sa početkom proleća otpočet je i novi ciklus edukacije na našem Institutu. Zbog velikog interesovanja održan je već drugi dvodnevni Starter ove godine, u vanrednom terminu. Sledeći redovan termin za Starter je 17 i 18 juna.

Imali smo veliku grupu polaznika, od kojih će većina da nastavi edukaciju i na Business Practitioner-u za dve nedelje.

Prvi dan su naši polaznici učili šta je NLP i gde može da im koristi. Zajedno smo uživali u otkrivanju tajni neverbalne komunikacije i na koji način svako od nas može da unapredi svoju komunikaciju, čak i sa sagovornicima sa kojima se teško razumemo.

Drugi dan smo našim polaznicima predstavili kako da uspostave bolju komuniakciju sa ljudima koji razmišljaju na drugačiji način od njih i time prošire dijapazon ljudi sa kojima se lepo razumeju i slažu, jer je to jako važno u poslu, kao i u privatnom životu.

Takođe smo radili na tehnikama pravilnog postavljanja ciljeva, na način na koji se to radi u NLP-u.

[nggallery id=154]