NLP-om do spiritualne inteligencije

NLP-om do spiritualne inteligencije

Sveobuhvatna – Spiritualna Inteligencija

Početkom 19. veka IQ je bilo krupno pitanje; racionalna intelektualna inteligencija koja rešava logičke i strateške probleme. Dugo je bila velika i važna tema o kojoj je rađeno mnoštvom istraživanja, napisano puno knjiga i snimljeno raznih filmova… Onda su se neki istraživači odvažili i prešli granicu, te su počeli da uviđaju nedostatak ovakvog aspekta posmatranja čoveka,i da se bave njegovim nedorečenostima i manjkavošću.

Devedesetih godina na značaju dobija tema emocionalna inteligencija EQ, koja u centar pažnje stavlja osećanja, saosećanja, empatiju, motivaciju, kao i prikladan odgovor na bol i zadovoljstvo.EQ se posmatra kao uslov za efektivnu primenu IQ. I kod EQ se pokazalo da ne može da obuhvati ljudsko biće u svoj svojoj punoći, te su istraživači spoznali SQ, spiritualnu ili duhovnu inteligenciju koju su još nazvali i sveobuhvatnom.

SQ nam pomaže da zapažamo i rešavamo probleme smisla i vrednosti, da svoje živote, sve delatnosti i medjuljudske odnose smestimo u širi okvir značenja, jer se bavi fundamentalnim pitanjima:

 • Zašto smo rođeni?
 • Šta je suštinski smisao našeg života?
 • Otvara pitanje vizije i kako je slediti
 • Zašto idemo (ili ne idemo) dalje?

SQ nam pomaže da svoje živote sagledamo iz šire perspektive i u širem kontekstu: u porodici, zajednici, religiji, profesiji… gde moć pripadnosti prevazilazi snagu našeg pojedinačnog identiteta.

IQ i EQ ne uspevaju dovoljno da objasne ogromno bogatstvo ljudske duše i mašte. SQ istražuje granice i bavi se skrivenim potencijalima čoveka koji su bezgranični, a izuzetno važni za uspeh i sreću. Navešću samo nekoliko koraka za poboljšanje SQ prema istraživačima iz ove oblasti:

 • Postati svestan gde se trenutno nalaziš
 • Snažno osećati da želiš da se promeniš
 • Razmišljati o sopstvenom središtu i najdubljoj motivaciji
 • Otkriti, raščlaniti i savladati prepreke
 • Istražiti brojne mogućnosti za dalje napredovanje
 • Posvetiti se nekom putu
 • Ostati svestan da postoji mnogo puteva

U NLP-u je svaka od ovih teza ujedno i jedna od tema u okviru ove perspektivne neuro nauke, graciozne i moćne, koja pomaže ljudima da žive svoje snove i da postanu heroji svog unutrašnjeg sveta i spoljašnjeg života. Jer ti heroji u sopstvenom unutrašnjem duhovnom svetu utiru put ka srećnijim i skladnijim spoljašnjim okolnostima, čineći od spoljašnjeg materijalnog sveta sve skladnije i prijatnije mesto i kreirajući predivan život za sebe i svoje bližnje.

Ako želite da ovladate NLP-om, prvi korak u njegovom izučavanju je NLP Starter edukacija na NLP Institutu. Više o njoj možete pročitati OVDE.