NLP Master Practitioner – četvrti modul

NLP Master Practitioner – četvrti modul

U prazničnoj atmosferi NLP Instituta, održan je četvrti modul NLP Master edukacije. Tema obrađivane ova četiri dana bile su Sleight of Mouth – obrasci spretnih usta, Metafore i Hipnotički obrasci Miltona Erickson-a za čije su prenošenje znanja bili zaduženi NLP Master Trainer Slavica Squire i NLP Trainer Dragoljub Matić-Profa.

Masteri su prvog dana kroz model Sleight of Mouth radili na produbljivanju veština komunikacije kroz četrnaest obrazaca koji ih pripremaju za pravilno reagovanje na neočekivane izjave u poslovnoj komunikaciji. Suština učenja pravilnog usmeravanja komunikacije je upravo reagovanje u pravom trenutku, na pravi način na datu izjavu, pri čemu se proces razmišljanja usmerava u konstruktivnom pravcu. Na različite izjave možemo reagovati na mnogo različitih načina, ali ono što odlikuje profesionalnog komunikatora je senzibilnost u kom pravcu komunikaciju usmeriti. Upravo to čini razliku koja uspešne ljude izdvaja i čini da poslovanje vode putem uspeha.

Drugog dana polaznici su krenuli na put otkrivanja svojih ličnih metafora. Otkrili su moć metafore na nesvesni um i naučili i kako planski osmisliti metaforu za konkretne poslovne situacije, sa pažljivim osvrtom na etiku. Zatim su otkrili kako da kroz metafore na suptilan način dopru do sagovornikove pažnje radi ostvarivanja odnosa koji je podržavajući i koristan za obe strane.

S obzirom da je dva dana rada na metaforama protekao u posvećenom radu i učenju, masteri su bili nagrađeni vežbom više. Stigli su da zaokruže rad na metaforama vežbom Meta- Mirroring za problematične odnose koju je osmislio gostujući International NLP Trainer NLP Instituta – Brend Isert. Time su dobili još jednu tehniku za prevazilaženje izazovnih situacija koju će kroz rad i zalaganje kao i do sad prevesti u sopstvenu veštinu. Bogatiji za jedno veliko iskustvo kroz koje su prošli na treningu, masteri su spremni za korišćenje svega naučenog, bilo da je to poslovni razgovor ili svakodnevna komunikacija sa saradnicima i kolegama. Četvrti modul su zatvorili učenjem novih hipnotičkih obrazaca Miltona Eriksona koje će do sledećeg modula vežbati i usavršavati u svaodnevnoj praksi.