NLP Master drugi modul

NLP Master drugi modul

Naši jesenji masteri su se na svom drugom modulu susreli sa terapijskim tehnikama NLP-a, kojima ih je podučavala NLP trener Dragana Mladenović iz Zagreba. Dragana je sertificirana za trenera NLP-a i HNLP-a u Neuroenergetics – internacionalnom institutu za Humanističku Neuro-Lingvističku Psihologiju, Lancaster, SAD . Takođe je sertificirani terapeut za Time Line TherapyTM, a završila je i tečajeve iz Hipnoze. Tema treninga bila je NLP i zdravlje, pa su polaznici učili kako da koriste terapeutske tehnike u radu na svom zdravlju, kao i u radu sa klijentima. Naučili su kako da se reše nekih trauma, fobija, alergija, migrena, kao i neželjenih navika poput grickanja noktiju, slatkiša, pušenja i sl. Pored toga, naučili su kako da rešavaju dilema i stvaraju nove opcije, kao i da komuniciraju sa svojim nesvenim umom. Jedna polaznica ovog treninga, nazvala je ovaj modul: „Putovanje u središte sebe“.