NLP Business Practitioner – treći modul

NLP Business Practitioner – treći modul

Precizna i fokusirana komunikacija postaje sve važnija sposobnost u biznis kontekstu. Polaznici NLP Business Practitioner-a u Novom Sadu su ovu sposobnost usavršavali i nadograđivali prvog dana trećeg modula.

Dobili su set alata preciznih pitanja, a kako da ih koriste učio ih je NLP trener Dragoljub Matić – Profa. Sada pomoću njih znaju kako da otkriju šta se krije iza površinske strukture kada neko govori, i šta je u stvari pravi razlog zbog čega se nekom ne dopada neka njihova ideja ili proizvod. Kada umeju to da otkriju, mogu i da prilagode svoju komunikaciju u pravcu ostvarenja cilja i postizanja optimalnih rezultata u poslovnim pregovorima.

Drugog dana učili su hipnotičke govorne obrasce koji im omogućavaju da ostvare jači uticaj na svoje poslovno okruženje, budu veštiji u pregovorima i efikasnije prezentuju svoje ideje.