NLP Business Practitioner drugi modul

NLP Business Practitioner drugi modul

U petak su naši novi polaznici krenuli na NLP Business Practitioner. Na ovom modulu produbljivane su teme otpočete dve nedelje pre toga na Starter-u. Prvog dana treninga su obrađivali detaljno NLP aksiome i diskutovali o tome gde mogu da ih primene u privatnom životu. NLP aksiomi su uverenja koja mogu biti korisna u komunikaciji i odnosima sa drugim ljudima. Njihova primena pomaže u postizanju fleksibilnosti  i boljem  i lakšem razumevanju  ljudi  u okruženju.

Nakon toga su se bavili reprezentativnim sistemima, tj. načinima  na koji ljudi razmišljaju. Vežbali su da prepoznaju i prilagode se ljudima koji koriste pretežno vizuelni, auditivni ili kinestetički način razmišljanja i time poboljšaju komunikaciju sa onima koji razmišljaju na drugačiji način od njih.

[nggallery id=156]

Nastavak edukacije za ovu grupu je za tri nedelje.