NLP Business Practitioner – drugi modul

NLP Business Practitioner – drugi modul

U prijatnim prostorijama elitnog hotela „Gymnas“ u Novom Sadu, održan je drugi modul NLP Business Practitioner-a. Polaznaci su ovoga puta učili od našeg NLP Trenera Dragoljuba Matića – Profe. Teme ovog modula bile su korisni stavovi, prepoznavanje neverbalnih signala u komunikaciji, kao i usavršavanje veština komunikacije. Kao što su mnoga istraživanja pokazala, neverbalna komunikacija, tj. govor našeg tela, ima najveći uticaj na našu komunukaciju. Proučavanjem ekstremno uspešnih ljudi, koje su NLP naučnici istraživali, došli su do zaključka da svi oni polaze od određenih stavova u interakciji sa drugim ljudima. Tako na primer, vrhunski profesionalci svakoj osobi pristupaju sa poštovanjem i uvažavanjem njenih stavova i uverenja, te zato imaju ogroman uticaj na ljude oko sebe. Pre nego što se upuste u bilo kakve pregovore ili dogovore, izuzetni profesionalci u komunikaciji odrede cilj koji žele da postignu, i imajući ga stalno na umu, sa lakoćom usmeravaju svoju komunikaciju ka tome. Naši polaznici nakon ovog modula već imaju ideje kako da pomoću NLP tehnika i veština, uz uvažavanje i poštovanje svojih klijenata i saradnika, postignu veći učinak na svom poslu, svoju komunikaciju učine kvalitetnijom i daju pozitivan primer, a time povećaju svoj uticaj u okruženju u kome rade i žive, što će neminovno doprineti njihovom ličnom uspehu.