NLP Business Practitioner 19 – treći modul

NLP Business Practitioner 19 – treći modul

Značenje naše komunikacije je i odgovoru koji dobijemo, što znači da zavisi od našeg sagovornika. Kako bismo unapredili uticaj naše komunikacije i prenošenje prave poruke sagovorniku, dobro je da znamo neke korisne jezičke obrasce do kojih su istraživači u NLP-u došli posmatrajući kako vrhunski profesionalci iz različitih oblasti komuniciraju sa svojom okolinom. Na svom trećem modulu, naši practitioneri su se upoznali sa Meta modelom, tj. Modelom preciznih pitanja, koja nam mogu pomoći u otkrivanju pravih razloga za reakcije naših sagovornika, odnosno za otkrivanje njihovih uverenja, na osnovu kojih se formira njihovo ponašanje. Polaznici su se bavili i Reframing-om, što znači da su naučili kako da neke žalbe ili primedbe koje čuju posmatraju na drugačiji način, kako da ih stave u kontekst u kojem će im možda koristiti, jer menanjem određenog okvira u kom se nalazi neka primedba, možemo promeniti i njeno značenje.