NLP Business Practitioner 18 – šesti modul

NLP Business Practitioner 18 – šesti modul

Često nam ljudi postavljaju pitanje: „zašto“, koje nas vodi u izgovore, objašnjavanja, i često u nama izaziva neprijatna stanja… Na NLP edukaciji učimo da umesto tog pitanja koristimo neka korisnija, koja su fokusirana na rešenja umesto na problem.  Ako želimo da koristimo „zašto“, onda pitamo: „Zašto ti je to važno?“, i tako saznajemo sagovornikova uverenja i vrednosti. Na ovom modulu naši Practitioner-i su se malo dublje pozabavili uverenjima i vrednostima, proveravajući da li su njihova uverenja i vrednosti u skladu sa njihovim ciljevima. Kada nam nešto nije tako važno da li će se desiti ili ne, to je onda samo želja, a ne cilj. Tako na primer, učenje španskog jezika zato što je melodičan, za mnoge od nas ostane samo želja. A često  mi sami sebi postavljamo ograničavajuća uverenja, koja nas sprečavaju da ostvarimo svoje snove. Veštinu usklađivanja sa svojim ciljevima naše polaznike učile su Marija Mojsić i Slavica Squire, dajući im svoje lične primere kako je moguće ostvariti nešto za čim naše srce gori.