Modul sa Charles-om Faulkner-om

Modul sa Charles-om Faulkner-om

Od 23.-25.10. naš NLP Institut je imao veliku čast i zadovoljstvo što nam je gostovao jedan on najpoznatijih NLP trenera na svetu – Charles Faulkner, izuzetno cenjen u svetu biznisa i finansija. Održan je modul sa grupom NLP mastera i dodatno sa grupom na edukaciji za NLP trenera.

Polaznici su imali priliku da, po Charles-ovom specifičnom načinu, nauče napredne tehnike NLP-a. Radilo se na tehnikama koje polaznicima daju sasvim nove ideje za primenu do sada naučenog, a omogućavaju im da promene dejstvo doživljenog i da utiču na svoju budućnost.

Takođe im je Charles pokazao kako najjednostavnije, u običnom razgovoru, mogu da ispitaju strategije donošenja odluka i kako mogu to da koriste u svakodnevnoj praksi kada je donošenje odluka ključno. Takođe su mogli da nauče kako da “skinu” izuzetnu strategiju za donošenje odluka, neku koja super efikasno funkcioniše i da je primene svuda gde imaju poteškoća sa odlukama.

I sa našim budućim NLP trenerima Charles je podelio najvažnije aspekte svog načina prenošenja znanja polaznicima, a takođe su imali priliku i da modeluju njegov izvanredan stil.

[nggallery id=52]