Leadership i rukovođenje promenama

Leadership i rukovođenje promenama

U NLP-u kažemo da je konstantna promena put uspeha, jer se kroz brojna istraživanja pokazalo da najfleksibilniji element u sistemu poslovanja kontroliše ceo sistem. U ovom modulu, polaznici naše NLP Business Practitioner edukacije u Novom Sadu, učili su kako da sveobuhvatno upravljaju procesom promena u skladu sa svojim razvojem.

Jedan od najkorisnijih modela NLP-a koji nam pomaže da napravimo temeljnu promenu, na svim nivoima, upravo je model Neuro-logičkoh nivoa. Sa ovim modelom, polaznike je prvog dana upoznala NLP Trainer Marija Mojsić, i naučila ih kako ga mogu koristiti u radu sa ciljevima, ličnim i kompanijskim…

Jednog od najvažnijih neuro-logičkih nivoa čine vrednosti i uverenja, koji utiču na naše sposobnosi i agiranje, pa je drugi dan šestog modula, uz podršku NLP Trainer-a Dragoljuba Matića, bio posvećen kreiranju onih uverenja polaznika koja podržavaju njihov lični razvoj.

Polaznici su, kako kažu, stekli značajne uvide u to šta je zapravo kočilo njihov razvoj u nekim ličnim ili poslovnim sferama, i ovog vikenda po neuro –logičkim nivoima, postavili osnovu za svoj neizbežan uspeh.