Koristi NLP da te ceo svet razume!

Koristi NLP da te ceo svet razume!

Komunikacija je jedna od najimpresivnijih i najvažnijih veština, značajnih za međuljudske odnose. No, da li zaista i u kojoj meri razumemo druge? Jesmo li sami dovoljno razumljivi našem poslovnom i privatnom okruženju?

Prosečna osoba dnevno se sretne sa mnogo situacija u kojima je moguće i poželjno upotrebiti NLP obrasce unutar običnog razgovora, tako da oni automatski daju rezultate. Često, kada posedujemo potrebne tehnike i alate, možemo biti u mogućnosti da pomognemo sebi, prijateljima, saradnicima ili da napravimo veoma jednostavan a važan izbor na putu ka pozitivnijoj promeni.

Predrasude, „čitanje misli“, izbor konfuznih reči, optužbe, uvrede, kao i preterivanje i prepuštanje emocijama, neki su od glavnih uzroka nesporazuma i temelj nekorisne komunikacije.

NLP metodologija komunikaciju smatra jednim od važnih faktora za uspeh. Objašnjavajući kako funkcionišu različiti mozgovni jezici koje koristimo, kako da uz pomoć direktnih pitanja efikasno stignemo do odgovora ili postavljajući se u položaj objektivnog posmatrača, NLP tehnike mogu nas dovesti u stanje resursa koji nam omogućavaju da lako postanemo fleksibilan sagovornik.

Preciznim alatima skraćujemo utrošeno vreme, smanjujemo mogućnost nesporazuma, dolazimo do potrebnih odgovora a samim tim bliži smo željenom cilju.

Koliko god mislili da spadamo u dobre komunikatore nikada ne možemo znati šta je osoba prekoputa nas zapravo čula tj. razumela. Isključivo odgovor našeg sagovornika može biti reper za to da li smo uspeli da budemo dovoljno jasni. Stoga, najčešće izazvan stres, korisno bi bilo zameniti činjenicom o odgovornosti koja leži u nama.

Nečiji ton obraćanja je samo odgovor. Svako dublje značenje koje mu dodelimo je naše lično značenje. Odgovor druge osobe ne mora imati značenje slično našem. Jer značenje je fenomen koji ne postoji van sistema koji uključuje um i telo. Značenje počiva na onome kako povezujemo stvari i stavljamo ih u nama bliske „ramove“ značenja. Razlikovati odgovor od značenja jedna je od najvažnijih stvari u komunikaciji.

Neuro-Lingvističko Programiranje je metod koji nam omogućava da komunikacija sa drugima postane elegantan, prijatan, kongruentan proces obogaćen fluidom između ljudi, reči, gestova i intonacije. Time se postiže prirodna i lagana armosfera, pogodna za razumevanje na više nivoa, što nam omogućava visok nivo uticaja na naše okruženje.

Naučite kako da uticajnije komunicirate sa okolinom. Prijavite se ove jeseni na neku od naših edukacija!

Izvrsna komunikacija više ne mora biti privilegija nekolicine jer NLP Starter, Practitioner i Master edukacija predstavljaju garant vašeg ličnog i poslovnog prosperieta!

Prijave na e-mail: milana@nlpinstitut.com

Ili na tel: 064 6451 398

Dobrodošli na NLP Institut!