Korak ka uspešnijoj budućnosti – NLP Starter

Korak ka uspešnijoj budućnosti – NLP Starter

I ovog septembra srdačno smo dočekali dve nove grupe polaznika NLP Startera. Nova energija, nova motivacija, nova lica oplemenila su naš Institut i ovaj put. Sa svakom grupom i mi naučimo nešto novo i osvežimo našu energiju dok motivisani polaznici puni elana slušaju i upijaju korisna znanja NLP metodologije.

Zajedno smo došli do zaključaka šta nas svakodnevno koči da budemo srećni, da ne posustajemo kada naiđemo na prepreke, da budemo istrajni i da dosegnemo do zacrtanog cilja. Polaznici su saznali i kako korišćenjem NLP tehnika i alata mogu da doprinesu sopstvenoj sreći i sreći svojih bližnjih. Kako da probude skrivene talente, razviju samopoštovanje jer poštujući najpre sebe, poštovaće i druge. Naučili su da je najsigurni put za srećan život da sami budu onakvi ljudi kakve bi želeli da upoznaju.