Komunicirajte uspešno

Komunicirajte uspešno

Ukoliko imate dete, možda vam se desilo da mu uporno skrećete pažnju da određeno ponašanje nije korisno za njega, ali ono ga ipak iznova ponavlja. Takođe možda vam se dešava da partnera nagovarate na zdrav život i više aktivnosti, a on kao da vas ne čuje. Ili možda imate prijatelja ili kolegu kojem je potrebna podrška, ali vi ne znate kako da mu pomognete jer zapravo ne znate šta mu je zapravo.

Rešenje za sva tri izazova daje nam NLP i to govorni obrasci koji se izučavaju na trećem modulu NLP Practitioner edukacije koji je u Novom Sadu održan proteklog vikenda.

Katarina Džoković i Dragoljub Matić – Profa, imali su to zadovoljstvo da korisne alate za komunikaciju, koji su primenljivi kako u privatnom životu tako i na poslovnom planu prenesu 59. generaciji polaznika.

Tokom prvog dana učili su Miltonov govor, korisne obrasce koji im omogućavaju da ciljano utiču na druge i neutrališu otpor kod sagovornika. Uz ove govorne obrasce, ubuduće će moći lakše i uspešnije da komuniciraju sa svojim partnerima i decom, ali i vode svoje timove i sastanke u firmama.

Tokom drugog dana, između ostalog su učili kako mogu da dobiju precizne informacije od svojih sagovornika, pitanjima pokrenu ljude i motivišu ih na napredak.

Uz pomoć preciznih pitanja koji se izučavaju u okviru ovog modula, ubuduće će moći da precizno delegiraju zaduženja u svojim firmama, dobiju pravi feedback onda kada im je potreban, ali i da uspešnije komuniciraju sa svojom decom, uvere ih da urade domaći, pojedu nešto zdravo i slično.

NLP Practitioner edukacija je već ogromnom broju ljudi pomogla da reši probleme u komunikaciji i stekne samopouzdanje u brojnim životnim situacijama. Ako biste i vi želeli da ovladate Naukom Ličnog Prosperiteta koja se na ovoj edukaciji izučava, pravo je vreme da rezervišete svoje mesto!

Tu smo da vas podržimo na vašem putu napretka!