Kako se menjaju sećanja?

Kako se menjaju sećanja?

Setite se na trenutak proslave prošle Nove godine. Kako biste opisali sliku koja vam se u toku prisećanja pojavljuju pred očima? Prati li tu sliku neki zvuk? Verovatno i neka osećanja?

Naime, kada o nečemu razmišljamo, bilo da se nečega sećamo ili kreiramo planove za budućnost, u našem umu javljaju se slike, zvuci i osećaji, sa određenim kvalitetima i karakteristikama. Recimo, vaše slike imaju jasnoću i boju, zvukovi ritam i ton, a osećaji intenzitet i mesto u vašem telu u kom se javljaju.

Te kvalitete misli u NLP-u nazivamo submodalitetima. Osnove submodaliteta izučavaju se u okviru NLP Practitioner edukacije na NLP Institutu, a to znanje se proširuje na NLP Master-u.

Tokom proteklog vikenda 20. grupa polaznika Master-a bavile se upravo ovom temom.

Tokom prvog dana, učili su kako zahvaljujući znanju o submodalitetima mogu promeniti svoja sećanja na prošlost, tako da umanje negativna iskustva, a pojačaju ona pozitivna. Saznali su i kako mogu svoje ciljeve učiniti primamljivijim, umanjiti prepreke na svom putu i to sve zahvaljujući znanju o submodalitetima.

Tokom drugog dana treninga učili su i kako mogu menjati svoja nepodržavajuća i ograničavajuća uverenja u podržavajuća, kako bi napredovali brže i lakše nego ikad pre, kao i kako mogu da ovladaju bilo kojom veštinom zahvaljujući procesu modelovanja. Modelovanje je jedan od ključnih metoda u NLP-u zahvaljujući kojoj je i nastala sama disciplina. Naime, modelovanjem ponašanja, znanja i veština vrhunskih psihologa, psihijatara i psihoterapeuta sedamdesetih godina prošlog veka nastalo je neuro-lingvističko programiranje, a sam metod može da posluži za učenje

U narednom modulu baviće se metaprogramima – nesvesnim strukturama razmišljanja koje utiču na razumevanje, motivaciju, donošenje odluka i akcije i zahvaljujući tim znanjima, imaće priliku da povećaju svoju fleksibilnost u razmišljanju i delovanju, a time i svoj uticaj i mogućnost izbora..

Ako biste i vi želeli da im se pridružite na njihovom putu, potrebni uslov je da ste završili NLP Practitioner edukaciju. Više o njoj pročitajte OVDE.