Kako sam „moram“ pretvorio u „želim“!

Kako sam „moram“ pretvorio u „želim“!

NLP je pre svega uticao u mnogome na moj srećniji život, a samim tim i na život mojih najbližih. Moj život se promenio u mnogim aspektima. Pre svega dobio sam jednu dozu smirenosti i shvatio da sam ja vladar svoje sudbine i da na poteze „univerzuma“ uvek psotoje opcije za odgovor koji zavisi od mene. Postoji sve manje stvari koje osećam da moram da uradim ali zato postoji više stvari koje želim da uradim. Tim sam pre svega dobio kvalitetniji balans poslovnog i privatnog života a moji odnosi, pre svega sa decom, su znatno produbljeni i bliskiji.

Postao sam vrlo zahvalan životu i zadovoljan sam sobom, porodicom, prijateljima i svime što me okružuje. Moj unutrašnji mir je postao izvor mog drugačijeg ponašanja. Vidim život kao nešto lepo i uživam podjednako u sitnicama, neopterećen moranjem i žurbom kako bih imao ono što nemam ili nisam stekao.

Goran Punić

Direktor prodaje za Adriatik regiju u kompaniji Bulgartabac