Kako postati uticajan pregovarač – sedmi modul NLP Business Practitioner-a

Kako postati uticajan pregovarač – sedmi modul NLP Business Practitioner-a

Prilikom sukoba mišljenja često se služimo tehnikama komunikacije, koje smo stekli još od malih nogu. U poslu nas to može skupo koštati, jer ne samo da je teško steći nove poslovne partnere, već ne možemo sebi da priuštimo neprijatelje. Ovde niti se radi o tome da se „vodi bitka do pobede“, niti se primenjuje princip „popuštanje je uvek pametnije”. Šta onda?

U današnje vreme se mnogo govori o značaju „socijalne kompetencije“. Međutim, ne zna se tačno koje sposobnosti se podrazumevaju pod socijalnom kompetencijom. Ostaje otvoreno pitanje, koja je to osnovna i najvažnija sposobnost? To je sposobnost pregovaranja!

Savremeni stil u pregovorima podrazumeva kreativnu saradnju umesto tradicionalne konfrontacije, odnosno metode gde „pobednik uzima sve“. Pregovori u današnje vreme sve više imaju tendenciju da postignu dugoročno partnerstvo između dve strane, sagledaju potencijalne prepreke u ostvarenju ciljeva i unapred preciziraju postupke obe strane u slučaju da se problem pojavi u toku realizacije posla. Iako se stilovi pregovaranja umnogome razlikuju, postoje određeni elementi na koje je potrebno obratiti pažnju i koji predstavljaju osnove uspešnog pregovaranja. Smatra se da je tajna uspeha najpoznatijih pregovarača na svetu upravo dobra priprema. Iako pregovori mogu da budu sasvim drugačiji nego što smo zamišljali, ništa ne može da zameni detaljnu pripremu; ona je kjluč za uspešno pregovaranje. Nakon toga sledi postavljanje cilja pregovora, određivanje prioriteta, sastavljanje kriterijuma i uslova, stavljanje u poziciju sagovornika i još mnogo veština u koje je potrebno uložiti i vreme i trud kako bi u pregovorima sigurno dobili željene rezultate.

Svoj sedmi modul NLP Business Practitioner-a polaznici su dočekali spremni i opremljeni raznim veštinama i alatima NLP-a koje mogu da primene u pregovorima i postanu ekstremno uticajni pregovarač. Svoje znanje i iskustvo u oblasti prodaje i pregovaranja na svoje polaznike prenela je prvi NLP Master Trainer i Coach u našoj zemlji Slavica Squire, koja strategiju uspešnog i uticajnog pregovaranja primenjuje dugi niz godina i postiže fascinantne rezultate.