Kako da vase priče postanu alat za izvrsnu komunikaciju?

Kako da vase priče postanu alat za izvrsnu komunikaciju?

Priče postoje da bi se pričale. Često pričamo razne anegdote, prepričavamo događaje, koristimo metafore, a da i ne znamo one mogu biti najsnažnije sredstvo za postizanje brzog i trajnog uticaja na druge ljude. Da li biste i vi voleli da znate kako i kada treba da ispričate neku priču da bi zaista uticali na sagovornika?

Značenje metafora i njihova pravilna primena, kao i korisnost u svakodnevnom životu, bila je tema trećeg modula šesnaeste grupe NLP Master-a, održanog u Beogradu 4,5 i 6. decembra. Naši Masteri produbili su znanje stečeno na Business Practitioner edukaciji, učeći praktičnu primenu Miltonovih obrazaca, meta pitanja, indukcije transa, Chi-ball-a itd. i stičući jasne uvide o tome kako i koliko im ove veštine mogu pomoći da unaprede sebe, kao i svoj odnos u privatnom i poslovnom okruženju.

Pogledajte deo atmosfere ovde.

I vi možete postati fascinantni komunikatori, lišeni nepotrebnog stresa, i naučiti kako da pretvorite uspeh u svoje prirodno stanje! U želji da vam 2016. godina bude najbolja godina do sada, pozivamo vas da postanete deo sledeće Business Practitioner edukacije, internacionalno akreditovanog programa za usavršavanje u oblastima komunikacije, coachinga i liderskih kompetencija, koja startuje 5. i 6.marta, prvim modulom – NLP Starterom.

Prijave i sve informacije možete dobiti na milana@nlpinstitut.com ili putem telefona:
064 6451 398.

Dobro nam došli!