Kako da u Novu godinu uđete u miru sa sobom i drugima

Kako da u Novu godinu uđete u miru sa sobom i drugima

Kraj godine obično je vreme za svođenje računa i na poslovnom i na ličnom planu, a u to se ubrajaju i nerazrešeni odnosi sa bliskim osobama. Zato je poslednji radni vikend na NLP Institutu u 2017. godini protekao u duhu učenja metoda za harmonizaciju sebe i odnosa sa drugima. Radilo se istovremeno u dve sale: u jednoj je održan treći modul NLP Master edukacije sa temom terapijske tehnike. U drugoj sali je bila grupa NLP Practitioner edukacije i četvrti modul posvećen odnosima, na kom su polaznici dobili priliku da otkriju tehnike koje im mogu pomoći da razreše stare nesuglasice, bilo da je reč o članovima porodice i prijateljima, bilo da je reč o osobama iz radnog okruženja.

Polaznici NLP Practitioner grupe su tokom prvog dana ove izvanredno korisne edukacije dobili priliku da ovladaju feedback-om, komunikacionom tehnikom koja im omogućava da bez osude i etiketiranja nekome ukažu na njegovo ponašanje koje bi želeli da promeni. Da bi mogli pravilno da primene feedback tehniku potrebno je da imaju temeljno znanje iz prethodna tri modula jer ovo je samo nadgradnja. Pravilnom primenom feedback komunikacionog modela, ljudi gube potrebu za praznim kritikovanjem, a pružanjem podržavajućih i konstruktivnih informacija podstiču svoje sagovornike na napredak i razvoj. Ovo se može primeniti u poslu sa podređenima, nadređenima, sa decom, sa supružnicima, prijateljima, bližnjima… u svakom odnosu sa svakom osobom do koje nam je stalo i čiji napredak želimo da podržimo.

Nakon toga, polaznici su učili kako da svet posmatraju iz tri perceptualne pozicije: sopstvene, pozicije sagovornika i pozicije neutralnog posmatrača, što je ključno za rešenje svakog sukoba. Ova moćna NLP tehnika daje ljudima veliku fleksibilnost i moć fenomenalnih uvida, što je ogromna prednost u svakodnevnom životu.

Ovakav vid preispitivanja poljuljanih međuljudskih odnosa, osvešćivanje nerešenih sukoba i ciljani rad na njima, pokazao se izvanredno korisnim i primenjivim u praksi. Jer upravo su sukobi sa bližnjima i onima sa kojima na poslu provodimo dosta vremena, ustvari izvor najveće frustracije i oduzimaju ljudima dragocenu energiju, duševni mir i radost bitisanja. Svako od polaznika je imao šansu da istog dana iskoristi stečeno znanje, kako bi unapredio poljuljan odnos sa nekom sebi dragom osobom. Imali su priliku da uvide da i neka nesvesna ponašanja u velikoj meri mogu da utiču na međuljudske odnose i da svako od nas može raditi na njihovom osvešćenju i promeni.

Drugog dana treninga, polaznici NLP Practitioner edukacije su učili o submodalitetima, odnosno načinima na koje percipiramo određene događaje u svojim životima. Ljudi se određenih situacija uglavnom sećaju u vidu više ili manje određenih slika, koje u njima bude osećanja – prijatna ili neprijatna. Uz pomoć submodaliteta, ljudi mogu da izmene osećanja koja vezuju za određene uspomene i tako sebe oslobode teškog bremena koje ponekad prošlost predstavlja u njihovom životu.

Polaznici su se zatim bavili selfimage tehnikom, koja ljudima pomaže da shvate kako ih drugi doživljavaju, kao i da proniknu dublje u svoju percepciju sebe i sopstvenog bića.

Sve tehnike i metode koje se obrađuju u okviru 4. Modula NLP Practitioner edukacije primenjive su kako na ličnom, tako i na profesionalnom planu, jer daju uputstvo za upravljanje sobom. Svaki put kada poželite da promenite svoje stanje koje vam se ne dopada ili vam nije korisno u datoj situaciji, imate mogućnost da veoma brzo pristupite dobrom stanju, uz poznavanje raznih tehnika za primenu znanja o submodalitetima.

Naredni, 5. Modul NLP Practitioner edukacije, posvećen je uverenjima – našim pretpostavkama u koje čvrsto verujemo i koje služe kao gorivo da nas pokreću ka cilju ili su blokade koje nas sprečavaju da postignemo ono što želimo. Otkrivanje ograničavajućih uverenja i instaliranje novih i korisnijih podržavajućih uverenja je tema sledećeg modula. Polaznici 52 grupe NLP Practitioner-a u Beogradu i grupe br. 53 u Novom Sadu imaće priliku da savladaju ove tehnike u januaru naredne godine.
Jer ono u šta verujemo postaje naša sudbina, reče Jung, poznati stručnjak iz oblasti psihologije.

Ako biste želeli da postanete član 54. grupe polaznika NLP Practitioner edukacije, pravi je trenutak da se odmah prijavite, jer oni koji izvrše uplatu do 15. januara, prvi dvodnevni modul ove edukacije, pod nazivom NLP Starter – dobijaju na poklon! Više o tome, možete pročitati ovde.