Kako da nađete savršenog kandidata za neki posao?

Kako da nađete savršenog kandidata za neki posao?

Metaprogrami su jedna od najvažnijih tema neuro-lingvističkog programiranja. Ovi nesvesni obrasci ljudskog razmišljanja toliko su utkani u naše ponašanje, stavove, reakcije… da se njima vredi pozabaviti na dubokom nivou.

Zato se znanje koje polaznici NLP Practitioner-a stiču o metaprogramima, dodatno proširuje na NLP Master edukaciji. Upravo ta napredna znanja su dobili polaznici 22. grupe ove izvanredne edukacije, koji su proteklog vikenda pohađali njen 5. modul.

Od Katarine Džoković, našeg iskusnog NLP trenera i coach-a, učili su kako da znanje o metaprogramima primene u poslovnom okviru i na osnovu njih organizuju intervju za zaposlenje, tako da za svaku radnu poziciju nađu idealnu osobu.

Činjenica je da dok neke osobe bivaju privučene određenim emotivnim rečima, druge istim rečima bivaju odbijene. Zato su polaznici tokom prethodna dva dana učili kako da sastave oglas za određene pozicije u svojim firmama koji će automatski privući kandidate sa željenim kompetencama i preferencama.

Zahvaljujući stečenom znanju, ubuduće će moći da na pravi način motivišu članove svog tima, komuniciraju strateški i prevaziđu nepotrebne konflikte u radnom okruženju.

A ako biste i vi želeli da ovladate ovim korisnim znanjima, prvi korak u izučavanju je NLP Practitioner, za koji se uvek traži mesto više. Zato se odmah prijavite putem ovog linka.