Kako da istražite suštinu svog bića?

Kako da istražite suštinu svog bića?

Utemeljivači NLP-a su sredinom prošlog veka pozajmili naučne principe medicine, kako bi se bavili istraživanjem ljudskog uma, emocija i celog organizma iz sasvim novog ugla. Zahvaljujući stvarima koje je otkrila medicina, mi danas tačno znamo koji lek da uzmemo kada nas napadne određena bolest. Isto tako, ljudi koji poznaju NLP tačno znaju koju tehniku komunikacije da primene u određenoj kritičnoj situaciji. Te terapijske tehnike predmet su izučavanja 3. modula NLP Master edukacije na NLP Institutu, koji je održan paralelno sa 4. modulom NLP Practitioner treninga poslednjeg radnog vikenda 2017. godine.

Polaznici ove izvanredno korisne edukacije dobili su priliku da izučavaju reimprinting kao jednu od najvažnijih terapijskih tehnika u osvešćivanju trauma i intenzivnih iskustava iz prošlosti. Reč je o tehnici uz pomoć koje možemo da reprogramiramo svoja ograničavajuća uverenja koja nas sprečavaju da živimo život punim plućima. To može da bude uverenje da nismo dovoljno dobri za uspeh i sreću, da nismo dovoljno lepi za ljubav, da se u životu ne može imati sve ili slično. Mi uz pomoć ove tehnike uranjamo u svoju prošlost i emocionalno se povezujemo sa ograničavajućim uverenjem koje smo stekli iz nekog bolnog traumatičnog iskustva. Zatim, našem mladom „JA“ pružamo resurse koje nije imalo u trenutku traume, što nam pomaže da generišemo novo podržavajuće uverenje. Ukratko, polaznici su dobili mogućnost da svoju prošlost učine fleksibilnijom zahvaljujući moćnom načinu menjanja uverenja koja im stoje na putu do ostvarenja snova.

Često su unutrašnji konflikti nešto što nas koči i ne da nam da napredujemo. Svi mi smo, kao celovita bića, ništa drugo nego skup mnoštva delova. Ti delovi su živi deo nas i ponekad nisu u saglasju. Zato se u okviru terapijskih tehnika bavimo načinima na koje možemo da pomirimo naše unutrašnje sukobe. Polaznici su dobili priliku da svoje unutrašnje težnje povežu na višem nivou i dovedu svaki od ovih delova do čarobnog, ali istinitog sklada i unutrašnjeg poravnanja. To ima za rezultat da se otključa naša energija koja je bila zarobljena tim sukobom i da onda brzo i nesmetano napredujemo ka željenom cilju.

Tokom drugog dana ovog treninga, polaznici su se bavili unutrašnjim doživljajem vremena, njegovom strukturom i time kako da u skladu sa njim promenimo svoj doživljaj sveta. Najnovija istraživanja u ovoj oblasti su pokazala da kod veoma uspešnih ljudi postoji određena struktura poimanja vremena i njegovog unutrašnjeg doživljaja, a ti obrasci koje možemo usvojiti daju nam mogućnost da upravo iz ove strategije izađemo opremljeni za lakši, kvalitetniji i prosperitetniji hod u budućnost.

U okviru ovog treninga, polaznici su učili i tehnike oslobađanja od intenzivnih strahova, kao i metodama uz pomoć kojih mogu da se oslobode određenih alergijskih reakcija bilo da se radi o alergiji na hranu, polen, prašinu… ili na neke ljude u okruženju.

Sve ove korisne strategije i tehnike, uz ostale koje se izučavaju na drugim modulima NLP Master edukacije, omogućavaju nam da svoj život učinimo kvalitetnijim, da budemo u harmoniji sa sobom i svetom, da se bolje organizujemo u poslovnim aspektima i da unapredimo odnose u porodici, na poslu, sa sobom. One polaznicima omogućavaju i da jasnije i bolje vide i osete svoju budućnost, kako bi između njih i njihove srećne sutrašnjice počela da vlada privlačna sila. Terapijske tehnike iz NLP-a su izuzetno delotvorne i korisne i zbog toga što zahvaljujući njima spoznajemo svoje duboke nesvesne procese i obrasce koji su nam ponekad prepreka u razvoju i možemo izuztno brzo i bezbolno da ih otklonimo.

Polaznici 19. grupe NLP Master edukacije će se krajem januara u okviru 4. modula baviti metaprogramima – nesvesnim strukturama razmišljanja koje utiču na razumevanje, motivaciju, donošenje odluka i akcije i tako će povećati svoju fleksibilnost u razmišljanju i delovanju, a time i svoj uticaj na ljude u okruženju, kao i svoju mogućnost izbora. Oni u okviru ove edukacije proširuju znanje koje su stekli na NLP Practitioner treninzima, a više o njima možete pročitati ovde: https://www.nlpinstitut.com/fantastican-novogodisnji-poklon/