Identity Compass – Profiling and Assessment

Identity Compass – Profiling and Assessment

Identity Compass je potpuno nov u našoj zemlji, i ovo je prva sertifikacija consultanata. Radi se o alatu za precizno odredjivanje preferenci razmišljanja i delovanja kao i motivacionih faktora zaposlenih u poslovnom okruženju na bazi meta programa iz NLP-a. Uvođenjem Identity Compassa u rad moguće je prepoznati koja osoba odgovara kom poslu ili odrediti željeni pravac razvoja jedne osobe i to veoma precizno.

Identity Compass predstavlja alat najnovije generacije za moderan HR Management. Razvili su ga Robert Dilts i Arne Maus uz naučnu podršku profesora Dr David Scheffer, Bert Faustel itd.

Gospodin Arne Maus je bio u poseti našem NLP Institutu gde je sertifikovao prve Identity Compas konsultante.

Uskoro će na našem sajtu biti više informacija o programu i adrese konsultanata. Ukoliko se interesujete za Identity CompassProfiling & Assessment možete i odmah da nas kontaktirate.