Identity Compass – alat master komunikatora

Identity Compass – alat master komunikatora

Polaznici NLP Master edukacije na NLP Institutu na svom drugom modulu dobili su temeljit i dobro istražen instrument za merenje preferenci u razmišljanju – Identity Compass. To je inovativni alat za selekciju zaposlenih, koji se zasniva na konceptu “struktura u razmišljanju”. On registruje načine kako ljudi razmišljaju i donose odluke u tipičnim poslovnim situacijama i ukazuje na to šta motiviše zaposlene, koje su njihove vrednosti i koji su ciljevi njihove karijere.

Klasični testovi ličnosti mere 4-12 skala, potom svrstavaju ljude u kategorije kojima onda pripisuju niz generičkih osobina. Identity Compass meri osobine direktno i time postiže do sada jedinstvenu preciznost i pomaže nam u boljem razumevanju kako drugih tako i samih sebe. Svaki od polaznika dobio je svoj profil sa precizno izmerenim preferencama u razmišljanju u poslovnom kontekstu na 38 strana A4 formata. To im je omogućilo da sagledaju sopstvene motivacione faktore na svom poslu.

Na bazi informacija dobijenih pomoću Identity Compass-a može se definisati zahtev za radnim mestom i kreirati odgovarajući opis posla. Tako su naši masteri imali zadatak da formiraju opis koji bi optimalno izrazio ključne preference razmišljanja za poziciju koju oni odrede. Činjenica je da dok neke osobe bivaju privučene određenim emotivnim rečima, druge istim rečima bivaju odbijene. Uz pomoć Slavice Squire, koja je licencirani Identity Compass Trainer i godinama sertifikuje Identity Compass konsultante, polaznici su sastavili oglase za određene pozicije u svojim kompanijama koji će privući kandidate sa odgovarajućim kompetencama i preferencama.