Drugi modul NLP Business Practitioner-a

Drugi modul NLP Business Practitioner-a

Održan je drugi modul NLP Business Practitioner-a. Glavne teme kojima su se na ovom modulu bavili bili su signali neverbalne komunikacije, prepoznavanje različitih komunikativnih tipova i strategijama komunikacije sa svakim od njih, kao i primena korisnih uverenja NLP-a u svakodnevnici poslovanja.

Osnovni NLP postulat glasi: „Mapa nije teritorija“. Njega se pridržavaju svi vrhunski stručnjaci u svom poslu i na toj bazi postižu vrhunske rezultate. Posmatrajući njih, NLP-ovci su došli do zaključaka kojim sada podučavamo poslovne ljude koji rade na svom usavršavanju na NLP Institutu. Uspešni ljudi su veoma vešti komnukatori koji umeju da sagledaju i ispoštuju tuđe ”mape” i da im se po potrebi prilagođavaju. To čine pomoću raznih veština i tehnika, a osnovne tehnike dobre komunikacije među kojima su raport, pacing i leading, uspešno su savladali polaznici NLP Business edukacije ovog vikenda.

Komunikacija je ključ uspeha i zato se na NLP Business Practitioneru posvećuje velika pažnja učenju raznih veština i tehnika čijim se savlađivanjem postaje vešt profesionalni komunikator. Dva modula su posvećena temi komunikacije, zato polaznike čeka i u trećem modulu bavljenje preciznim pitanjima, hipnotičkim govornim obrascima, odnosom prema primedbama klijenata, saradnika, šefova… A u medjuvremenu imaju vremena da sve naučeno stave na probu u svakodnevnoj praksi.