Ciljevi i akcioni plan za njihovo ostvarenje

Ciljevi i akcioni plan za njihovo ostvarenje

Jednoga dana majka je povela svoje dete kod Gandija i zamolila ga da kaže njenom debeljuškastom sinu da prestane da jede slatkiše. „Gospođo“, odgovori Gandi, „dođite ponovo za tri nedelje“. Potpuno iznenađena ovim odgovorom, gospođa se okrenula i otišla. Ipak, nakon tri nedelje ponovo je došla sa svojim sinom. Tada je Gandi pogledao dečaka i rekao „ Prestani da jedeš slatkiše“. Kada je dečak izašao iz prostorije, majka je upitala Gandija zbog čega mu to isto nije rekao pre tri nedelje. Gandi joj je odgovorio „Gospođo, pre tri nedelje sam i ja još uvek jeo slatkiše“.

Najbolje od čega možemo krenuti je upravo od nas samih i od naših misli. Sve što radimo i sve što vidimo oko sebe nastalo je pre svega u umu. Da bi se manifestovala u svetu, ideja treba da bude osmišljena, a potreban je i plan za njeno sprovođenje.

Model NLP-a za pravilno postavljanje ciljeva su polaznici naše business edukacije naučili od International NLP Master Trainer-a Slavice Squire proteklog vikenda na NLP Institutu. Postavili su svoje ciljeve po NLP receptu vrhunskih profesionalaca i stekli razne uvide kako da sa lakoćom i motivisani iz trenutnog stanja stignu do željenog stanja. A pre svega su mogli da steknu svest o tome da sreća nije nešto na šta treba da čekaju dok ne ostvare ovo ili ono već da im je važno da sada odmah budu srećni zbog svega što su već postigli. Jer kad su u tom stanju srće onda mogu da rade kreativnije, efikasnije, inteligentnije i elegantnije, a time automatski postaju uspešniji.