Business Practitioner

Business Practitioner

13. i 14.03.09. je održan drugi modul NLP Business Practitioner (semestar: proleće/leto 2009.) Ovaj trening je bio posvećen axiomima NLP-a, tehnikama raporta, kao što je kalibriranje itd., a polaznici su imali priliku da nauče i da vežbaju sidrenje i rad sa submodalitetima.

Praktično znači da su naučili tehnike uspostavljanja kvalitetnih medjuljudskih odnosa koji se baziraju na uvažavanju i poverenju. Naučili su da prepoznaju različite tipove reprezentativnih sistema i da sa najrazličitijim ljudima nađu zajedničku talasnu dužinu, čime mogu umnogome da povećaju efikasnost u poslovanju.

Takođe su naučili da je za uspeh na svim poljima važno da umeju da budu u odličnom stanju, da se osećaju dobro. Polaznici su vežbali tehnike kojima mogu da upravljaju svojim resursima i da uđu u dobro stanje onda kada im je to neophodno za postizanje vrhunskih rezultata.

U vežbama su ih podržavali i pratili ih asistenti, koji su polaznici NLP Master edukacije, što je izvanredno za proces učenja i jednih i drugih.

[nggallery id=62]

U sledećem modulu 10. i 11.04. polaznici će da nauče između ostalog i najvažniju tehniku NLP-a, a to je tehnika kreiranja vizije, odnosno postavljanja fascinantnih ciljeva i programiranje na vremenskoj liniji.