Business Practitioner 16 sedmi modul

Business Practitioner 16 sedmi modul

Naši  jesenji practitioner-i su svoju Business Practitioner edukaciju približili kraju i ovog vikenda imali sedmi sveobuhvatni modul, sa akcentom na pregovaranju, win-win konceptu i dobijanju emocionalne saglasnosti sagovornika.