BP 19 – modul 4

BP 19 – modul 4

Proteklog vikenda održan je četvrti modul našoj devetnaestoj grupi Business Practitioner-a. Učili su na koji način da koriste submodalitete (karkteristike naših doživljaja) i kako njihovim menjanjem mogu promeniti svoja stanja (raspoloženja, sećanja…). Upoznali su se i sa sidrenjem, pomoću koga u nekim izazovnim situacijama mogu imati na raspolaganju sve potrebne resurse kako bi se osećali sigurno u sebe, zadovoljno, srećno. Po prvi put radili su procesne vežbe pomoću kojih se u NLP-u postižu određene promene, i time utvrdili prethodno naučeno i proširili dijapazon svojih veština.

Ovo je modul u kome se naši polaznici uče kako da usklade svoje nesvesne procese sa svesnim namerama i da prevaziđu stanja kao što je npr. trema na nekoj važnoj prezentaciji, nesigurnost u sebe na nekom važnom sastanku, nedotatak samopouzdanja u pregovaranju npr. za posao, povišicu … Učili su kako da primene submodalitete i sidrenje i da postanu samouvereni i efikasni u onome što rade, te da tako postižu rezultate koje su namerili da ostvare.