BP 18 – sedmi modul

BP 18 – sedmi modul

Kada se radi o “pregovaranju” pomislimo da se odnosi samo na posao, i da pregovaramo samo na poslovnim sastancima. Što i jeste izuzetno važna primena ove veštine. Ali kada malo bolje razmislimo, mi pregovaramo stalno. Ponekad nam polazi za rukom, a ponekad ne. Često ni ne znamo šta u stvari treba da uradimo da bismo bili uspešniji kao pregovarači, čak i onda kada smo bili na nekim od seminara na ovu temu. Na ovom modulu NLP Practitioner-i su učili kako da sve do sada implementirane NLP veštine upotrebe kako bi bili uspešni pregovarači i znali da prepoznaju prave potrebe svojih sagovornika (klijenata, saradnika, šefova, …) kako bi mogli da dobiju emocionalnu saglasnost za svoju ideju, projekat, proizvod, uslugu, itd. Jer ako dobiju emocionalnu saglasnost onda će i jedna i druga strana biti zadovoljna krajnjim rezultatom pregovora i motivisana da se pridržava dogovorenog. Radi se o veoma suptilnoj primeni NLP tehnika strateške komunikacije, prepoznavanja raznih tipova ličnosti i fokusiranog delovanja u pravcu ostvarenja postavljenih ciljeva. Naši polaznici su odmah imali ideju gde će ove veštine moći da primene u praksi kako bi poboljšali rezultate koje svakodnevno ostvaruju na poslu, a i u privatnom životu.