Biti srećan sada i ovde

Biti srećan sada i ovde

Kada ste poslednji put izdvojili vreme za sebe? Ali istinski, u smislu da se potpuno posvetite samo sebi i da doživite iskustvo koje će vam pomoći da unapredite sve aspekte svog života? Koliko ste vremena za to izdvojili? Znam, mnogi će reći: „Pa, ja puno čitam, koristim svaku priliku da proširim svoja znanja, rado odlazim na raznovrsne edukacije, razgovaram sa ljudima, radim na sebi…“. To je odlično. I, istovremeno, nije dovoljno. Ono što izostaje je organizovan, strukturiran pristup. Iskustvu bi trebalo dati strukturu koja će biti primenjiva u svakodnevnom životu, komunikaciji i odnosu sa drugim ljudima i, pre svega, u razumevanju sopstvenih želja i htenja, razumevanju samog sebe i sopstvene unutrašnje snage.

Snaga je u nama. I to ne bi trebalo da zvuči kao floskula iz literature za samopomoć. To je zaista tako. Samo čeka da bude prepoznata, osvešćena i stavljena u funkciju. Snaga koja je nekontrolisana, ili kojom se loše upravlja, ne samo da je protraćena, već se, mlatarajući u mrklom mraku, samo troši, prolazeći kroz prazan prostor i jedino što može je da povredi sebe. To je vulkan, zemljotres ili ciklon, a ne rast i napredak.

Snagu kontroliše intelekt, a emocije su gorivo kojima se hrane naše misli. Misli su ono što nas pokreće; filozofija misli se reflektuje u energiji koja nam daje snagu da delujemo u skladu sa onim što nam je zaista važno. A kako otkriti šta nam je zaista važno? NLP nudi pristup koji daje odgovor na ovo pitanje. Na NLP Institutu možemo naučiti kako da uskladimo misli sa emocijama i kako da naš emocionalni odgovor na događaje prilagodimo tako da smo u dobrom, potentnom stanju, onda kada nam je to potrebno.

NLP Institut ima dugogodišnje iskustvo i praksu koja polaznicima daje mogućnost da radeći nauče, savladaju i primene pristup kojim se usvaja struktura, čijom primenom se unapređuje život.

Biti srećan sada i ovde. Živeti sada i ovde. Biti u skladu sa svojim mislima i sa svojim srcem. Zvuči jednostavno, zar ne? I jeste jednostavno. Sa NLP-om.

Branislav Miletić

Horwath HTL Beograd, Partner