Atraktivne vizije budućnosti

Atraktivne vizije budućnosti

U Podgorici su od 17-20. oktobra održana dva vrlo korisna i zanimljiva modula NLP Business Practitioner-a. Polaznici su na četvrtom modulu imali prilike da se bave upravljanjem sobom i svojim emocijama i da nauče kako da promene način na koji doživljavaju određene stvari koje im se dešavaju. Takođe, naučili su veštinu davanja i primanja feedback-a, veoma korisne tehnike u ličnom razvoju, učenju, delovanju i postizanju vrhunskih rezultata.
NLP Master Trainer i Coach Slavica Squire je zatim podučavala polaznike pravilnom postavljanju ciljeva, kao jedne od ključnih tema NLP-a. Podelila je sa njima iskustvo u ostvarivanju svojih ciljeva i naučila ih kako ne postoji neuspeh, već samo rezultat.
Polaznici su napravili atraktivne vizije svoje budućnosti, ugledajući se na vrhunske profesionalce i tako sagradili čvrst temelj za ostvarenje svog uspeha.